Ze třetího sektoru požářiště (z celkových čtyř), který je svěřen pod pravomoc velitele středočeského odřadu, přičemž zde působí i hasiči z dalších krajů včetně Prahy, bylo ve středu už v noci na žádost štábu velitele zásahu odesláno šest cisteren do sousedního sektoru S1: na likvidaci plamenů, které na některých místech opět vyšlehly, uvedl Ladislav Holomčík, jenž o nasazení středočeských hasičů u Hřenska informuje.

„Plamenné hoření se objevilo na západní hranici požářiště v zalesněné lokalitě nad Labem,“ upřesnil. Jinde však už je zásah pozvolna ukončován a správa národního parku postupně od velícího štábu přebírá další a další území, kde už byl zásah ukončen. „Uhašená místa budou pod kontrolou strážců parku a nasmlouvaných dobrovolných jednotek,“ vysvětlil Holomčík, že požářiště ještě nadále zůstane pod dohledem hasičů – avšak už půjde o službu, jejíž zajištění správa parku objedná u dobrovolných sborů.

| Video: Youtube

Pro usnadnění jejich působení středočeský odřad i spolupracující jednotky ve svěřeném sektoru S3 mimo jiné připravují dostupné zdroje vody a snaží se o lepší zprůjezdnění cest.

Ve středu ráno podle Holomčíkových slov došlo na tradiční střídání v profesionálních i dobrovolných jednotkách. Kvůli náročnosti prací, pohybu v terénu i vysilujícímu počasí je přísun čerstvých sil důležitý. „Do prací v sektoru S3 se zpočátku zapojilo 167 profesionálních a dobrovolných hasičů, z nichž asi čtvrtina má své základny na středočeských stanicích nebo zbrojnicích. Ostatní byli z dalších čtyř krajských odřadů a ze Záchranného útvaru HZS ČR,“ uvedl Holomčík. S tím, že některé odřady profesionálních hasičů – z krajů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého, tedy ty, jež v sektoru S3 působily – už podle rozhodnutí štábu postupně činnost ukončovaly a po sbalení materiálu začaly odjíždět na základy.

Celkový počet hasičů nasazených v rámci sektoru S3 tak během dne klesl ke stovce.

Proti minulosti se sektor také zmenšil: oblast u Vysoké Lípy se již v úterý zařadila mezi předaná území. Tam, kde hasiči nadále zůstávali, byla jejich hlavním úkolem kontrola vymezeného území s dohašováním nalezených skrytých ohnisek. „Velkou pomocí se opět ukázala speciální technika ze záchranného útvaru – dvě zodolněné cisternové stříkačky CZS 40 Titan i jedna menší CZS 15 Triton, která se díky svým rozměrům dostane do složitějších terénů,“ poznamenal Holomčík. Současně ocenil i nepostradatelnost čtyřkolek z výbavy středočeských profesionálních hasičů, které mají 300litrové nádrže na vodu. „A kam se nedostala technika, nastoupili hasiči s ručními stříkačkami,“ doplnil Holomčík.