Cítit, že se odehrává něco významně neobvyklého, však mohou i Středočeši, kteří žijí zcela běžnými, nehasičskými životy. Smrad i viditelný kouř se v noci na středu či během středečního dopoledne ohlásily jak znovu v těch oblastech, kde už tu čest seznámit se s nimi měli lidé v úterý, tak i jinde. Třeba v některých oblastech Kladenska či v Berouně měli lidé nový zážitek: puch je to vskutku náramný. Naopak východně od metropole Deník středu zaznamenal debatu: zdá se, že smrad je dnes mírnější než včera – nebo už si začínáme zvykat?

| Video: Youtube

Z údajů vedoucího oddělení modelování a expertiz Českého hydrometeorologického ústavu Ondřeje Vlčka plyne, že lesní požáry představují zdroj znečištění ovzduší, který do okolí emituje různé znečišťující látky. „Jedná se zejména o částice, a to primárně ty menší velikosti, dále například oxid uhelnatý, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky či oxidy dusíku,“ připomněl meteorolog. V zásadě se shoduje se zjištěními chemické laboratoře středočeských hasičů, která v úterý měřila koncentrace škodlivin na Nymbursku.

Aktuální údaje o ovzduší jsou na webu

V prokazatelné souvislosti s řáděním plamenů u Hřenska byly zvýšené koncentrace zaznamenány na rozsáhlém území; ve středních Čechách zejména v oblasti od Mělnicka po oblasti jižně od Prahy či Kutnohorsko a od Slánska opět až po úroveň Kolínska a Kutnohorska. Nicméně s tím, že hodnota 24hodinového imisního limitu 50 µg∙m/−3 byla ve středních Čechách mírně překročena pouze na měřicí stanici v Kolíně.

V souvislosti s případným zhodnocením možných zdravotních rizik doporučují meteorologové občanům, aby na jejich webu chmi.cz sledovali nejen aktuální hodinové koncentrace polétavého prachu, ale zejména index kvality ovzduší. Na ten jsou pak navázána zveřejňovaná zdravotní doporučení. Podle indexu byla ve středu odpoledne nejpříznivější situace na středočeských měřicích stanicích Mladá Boleslav, Ondřejov a Tobolka-Čertovy schody, naopak nejvyšší hodnoty hlásily stanice Beroun, Kladno-střed města, Kladno-Švermov a Příbram-Březové Hory.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

V hlavním městě vykázaly nejvyšší hodnoty stanice Letiště Praha, Praha 2-Legerova a Praha 5-Řeporyje. Podle zmiňovaných doporučení však ani v těchto lokalitách nebylo třeba, aby lidé měnili své obvyklé venkovní aktivity. Nanejvýš bylo na místě zvážit snížení nebo odložení či přesunutí namáhavých činností ve venkovním prostředí – a to zvlášť v případě lidí, jejichž zdravotní stav se zhoršil nebo se objevují příznaky typu kašle či dráždění v krku.

Pomoc severu Čech hasiči posílili

Pomoc Hřensku, kterou k požáru vyslali profesionální hasiči z Prahy a okolí, ve středu posílila. Z hlavního města po úterním odřadu, zahrnujícím velkokapacitní čerpadlo Somati se dvěma tisíci metrů hadic, kontejner nouzového přežití a velitelský automobil, ve středu velmi časně ráno vyjel z metropole k ohni na Děčínsku na pokyn Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR další odřad. Jeho stěžejní součástí byly čtyři cisternové automobilové stříkačky.

Zvýšil se i počet nasazených hasičů ze středních Čech. V úterý ráno dorazil do Národního parku České Švýcarsko středočeský odřad vezoucí mimo jiné čtyři cisternové stříkačky, přívěs s vybavením pro hašení lesních požárů a čtyřkolku, která se v náročném terénu osvědčuje třeba při přepravě hadic a dalšího materiálu potřebného k hašení nebo při rozvážení nápojů pro zasahující hasiče.

„K původním 21 příslušníkům ze šesti územních odborů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje přibylo dalších šest kolegů, kteří obsluhují čtyři velkokapacitní čerpadla Somati, poskytnutá hasičskými sbory čtyř krajů,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová. „Hasiči natáhli přes sedm kilometrů dopravního vedení pro dodávku hasební vody na požářiště. Koordinace společné funkčnosti těchto čtyř čerpacích stanovišť je technicky velice specifická – a i pro samotnou obsluhu čerpadel dost složitá, neboť se s obdobným způsobem dopravy vody dosud nikdo nesetkal,“ připomněla.

Deníku upřesnila, že hasiči vyslaní ze středních Čech do Ústeckého kraje jsou postupně střídáni. „Při fyzicky náročné práci se obměňují,“ konstatovala. S tím, že pořád na Děčínsko míří příslušníci sboru ze stejných územních odborů v rámci středních Čech: jde o stanice Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Rakovník.

„Hasiči odvádějí na místě události extrémně náročnou práci v boji s ohněm, kdy chrání především domy v přilehlých obcích,“ konstatovala Zemanová. Deníku ve středu odpoledne upřesnila, že zatím nemůže být ani náznakem řeč o nějakém dohašování: zasahující jednotky se snaží dostat požár pod kontrolu a zaměřují se především na ochranu majetku a budov.

Do středních Čech zasáhla ve středu i mezinárodní pomoc, kterou v souvislosti s požáry u Hřenska poskytují České republice další země. Na letišti ve Vodochodech na Praze-východ ve středu odpoledne přistála dvě letadla s velkokapacitními nádržemi pro hašení požárů ze vzduchu vyslaná z Itálie. Jejich úkolem je zajišťovat nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale mohlo by vzniknout nové ohnisko požáru.