Příčina požáru zatím zůstává předmětem šetření, v jehož rámci také bude upřesněna výše způsobené škody.