„V ulici Pod Šancemi zasahujeme u požáru porostu na ploše 200 x 50 metrů. Požár se nešíří," uvedli hasiči na twitteru.

Hasiči také upozorňují na blížící se víkend, na který připadá Filipojakubská noc známá jako "pálení čarodějnic". 

Pro uspořádání oslav je nejprve potřeba učinit několik bezpečnostních opatření. Událost, která s sebou může nést zábavu se totiž může snadno změnit ve velmi nebezpečnou situaci.

„HZS hl. m. Prahy využívá pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci webovou stránku Evidence pálení na adrese paleni.izscr.cz. Hasiči takové pálení evidují. Toto ohlášení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Tím dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů. Při samotném pálení si každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru," uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. 

Každoročeně dohašují hasiči ohniště, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí.

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům

„Po ukončení pálení je nutné důkladné zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku hasičů, což se v okrajových částech Prahy děje a pálení čarodějnic je organizované. Doporučujeme tedy navštěvovat již připravenou a zajištěnou akci," dodal Kavka.

Jak bezpečně oslavit pálení čarodějnic:

Při rozdělávání ohně, se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky. Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy. Je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
Je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požáru, např. zapálením střechy. Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci. Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru.


Zdroj: Hasiči Praha