Ve chvíli, kdy byl oheň ve voze ohlášen, už plameny zasáhly vagon v plném rozsahu. Proč začalo hořet, zůstává předmětem šetření – lze nicméně předpokládat, že požár nejspíš mohl souviset se závadou elektroinstalace asi čtvrt století starého vozu. Na počátku zásahu však nebylo možno vyloučit ani to, že šlo o důsledek počínání lidí, kteří v odstaveném vagonu hledali útočiště. Naštěstí nikdo nezůstal uvnitř a nikdo nepřišel k úrazu – jak při samotném požáru, tak během jeho likvidace.

Plameny zničily vnitřek vagonu

Hasičům zasahujícím v dýchací technice se podařilo plameny zdolat pomocí tří vodních proudů. Lokalizovat oheň dokázali během půlhodiny. Kvůli zásahu byl omezen železniční provoz, což přineslo zpoždění vlaků i v řádu desítek minut. Ze spojů mířících do centra tak někteří cestující vystupovali už v Bubnech.

Plameny zničily vnitřek vagonu a poznamenaly i vedlejší sekci, žár poškodil také vnější lak vozu a okenní výplň. Konkrétní výše škod bude upřesněna v rámci šetření, na kterém se podílejí specialisté hasičů i policie.