Vzhledem k propojení objektů pasáží se kouř dostal také do domu ve Vodičkově ulici – a zčásti pronikl i do suterénní prodejny potravin, která má otevřeno až do nočních hodin. Po likvidaci ohně, což se stalo záležitostí několika minut, tak hasiči ještě zajišťovali odvětrání pomocí přetlakové ventilace.