„Hasiči požár uhasili za použití speciálního automobilu, který se používá při hašení elektrických zařízení pod napětím,“ připomněl Martin Kavka z centrály pražských hasičů. Jako hasivo si tohle auto neveze vodu, ale je vybaveno kontejnery s tlakovými láhvemi se zásobou oxidu uhličitého.

„Na místo byli povoláni pracovníci pohotovostní služby Pražské energetiky, kteří odpojili hlavní přívod elektrické energie do vodiče,“ připomněl Kavka. Pak se do akce zapojil i stavební bagr, který odkryl větší část zeminy – a žhnoucí kabel hasiči dohasili.