Třebaže z okolních domů policisté evakuovali rozespalé lidi, k rozšíření požáru nedošlo; další budovy se hasičům podařilo uchránit. Rozšíření plamenů z hořící střechy ale velmi reálně hrozilo.

Vzhledem ke stavu zasaženého objektu bude škoda patrně minimální – více však napoví až další šetření. To se také zaměří na zkoumání okolností, za kterých se plameny rozšířily.

Zatím jsou otevřeny všechny varianty – mohlo jít o nedbalost, důsledek technické závady – vyloučena ale zatím nebyla ani varianta úmyslného zapálení.