Komise pracující nezávisle na sobě shodně konstatovaly, že k úrazu nedošlo v důsledku selhání technických prostředků ani pádu nebo závalu. Řadu skutečností se ovšem objasnit nepodařilo – zvláště to, proč se zkušený hasič oddělil od skupiny. Jen v rovině spekulací zůstává odhad, že tak mohl jednat v reakci na informaci, že se v hořícím objektu může nacházet pohřešovaná osoba.

Reakcí na tragédii se nicméně podle slov mluvčího pražských hasičů Martina Kavky stane přijetí opatření organizačního i technického charakteru. Patří k nim změna taktického postupu při zásahu v uzavřených prostorách i snaha hasiče lépe vybavit technickými prostředky.