Hořelo naproti divadlu v secesním Topičově domě, kde před půl pátou ráno vzplál podkrovní byt a plameny se přeskočily i na střechu. Jednomu člověku, který se nadýchal kouře, museli v souvislosti s požárem pomáhat zdravotničtí záchranáři; řádění ohně si vyžádalo evakuaci deseti osob.

Příčiny rozšíření plamenů, které zasahující jednotky pražského požárního sboru dostaly pod kontrolu ještě před začátkem hlavní ranní dopravní špičky a po sedmé hodině bylo možno obnovit i provoz tramvají, budou předmětem dalšího šetření vyšetřovatelů požárů i kriminalistů. Způsobená hmotná škoda se předběžně odhaduje na milion korun.

Výstava uměleckých děl, která se v domě aktuálně nachází, nebyla ohrožena ani ohněm, ani vodou z hašení.