Za posledních šest let vzniklo nejvíce požárů v březnu a dubnu; naopak měsícem s nejmenším počtem požárů je ten nejkratší: únor.

Celkově ale lze při pohledu do tabulek s čísly konstatovat, že v metropoli hoří průměrně šestkrát denně. „Nejčastěji v Praze za posledních šest let vznikl požár mezi 16. a 19. hodinou – a nejméně vznikly požáry mezi 5. až 8. hodinou ranní," doplnila Svitáková.

Požárů soukromých domácností loni pražští hasiči likvidovali 227. Nejčastější příčinou vzniku ohňů v bytech je nedbalost dospělých (zvláště neopatrnost při kouření, manipulace s otevřeným ohněm nebo zanedbání bezpečnostních předpisů); ojedinělé ale nejsou ani technické závady.