Hořelo v oblasti bezdomovci vyhledávaného průchodu mezi technologickou plochou za kolejemi sedmého nástupiště a Španělskou ulicí - tedy v místech, kam hasiči k téměř navlas stejnému požáru vyjížděli už loni 10. března; rovněž dopoledne. Tehdy na místě našli mrtvé tělo 43letého bezdomovce.

Předpokládalo se, že zemřel v důsledku požáru, avšak v červnu kriminalisté oznámili, že nelze vyloučit ani násilný trestný čin. Obrátili se tehdy na veřejnost s žádostí o jakékoli svědectví k případu; ten dodnes není uzavřen.

Podle slov policistky Hany Jeřábkové jsou pro kriminalisty klíčové zejména případné poznatky k pohybu podezřelých osob kolem opěrné zdi; zejména v oblasti její levé částic v místech, kde tato zeď končí a přechází do travnatého svahu (kam je dobře vidět z nástupiště, případně z vlaku stojícího u peronu).

Svědectví bezdomovců

Tentokrát na hasiče děsivý nález nečekal; na místě byly jen odpadky. Poblíž se ale pohybovali dva bezdomovci. Ti policejním detektivům musí nejenom vysvětlovat, co vědí o víkendovém požáru, ale rozhodně musí také popřemýšlet, zda se nerozpomenou na nějaké podrobnosti k události z loňského jara.

Pod opěrnou zdí v minulosti také opakovaně hořelo v opuštěném objektu určeném k demolici; tyto požáry měly podle zjištění hasičů zřejmou souvislost s činností osob bez přístřeší.