Pražská záchranná služba dokonce vyslala na místo speciál vybavený pro zvládání malérů většího rozsahu – velkoprostorový sanitní vůz na podvozku Mercedes-Benz Atego vybavený mimo jiné 12 přípojkami k inhalaci kyslíku, připomněla Jiřina Ernestová z centrály záchranné služby. Do věznice ale záchranáři vyrazili v mnohem početnější sestavě.

„Na místě zasahovali také lékař, dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a inspektor provozu," konstatovala s tím, že zdravotnické týmy pomáhaly šesti mužům intoxikovaným kouřovými zplodinami. Čtyři pacienti byli převezeni do nemocnice na Karlově náměstí, dva do Thomayerovy nemocnice v Krči.

Dým stoupající zpoza zdi a ruch uvnitř vězeňského areálu vylekal lidi v sousedství, kteří se obávali možné vzpoury trestanců a hrozícího útěku odsouzených. Podobně je neobvyklé dění vyděsilo loni, kdy se věznice stala dějištěm nácviku zásahů vězeňské služby a v rámci cvičení bylo slyšet křik a výstřely.

Tentokrát hořel stavební materiál u opravované budovy, která je po dobu rekonstrukce prázdná. Z plamenů schvacujících zateplovací polystyren se uvolňovaly zplodiny, kvůli nimž museli být vězni preventivně přemístěni do bezpečí; do jiného objektu v rámci areálu.

K narušení bezpečnosti věznice nedošlo

Vítr totiž zanášel kouř k sousednímu, již obsazenému objektu. Ještě během noci se po vyvětrání vrátili zpět do cel na oddělení, kde běžně pobývají. Mluvčí věznice Jiří Dolejší zdůraznil, že nedošlo k žádnému narušení bezpečnosti věznice.

Hasičům se oheň podařilo zlikvidovat během půlhodiny; po hodině mohli ohlásit ukončení všech prací. Z jejich pohledu šlo o zásah výjimečný spíše prostředím, kde se událost odehrávala. Plameny zasáhly zázemí staveniště na ploše přibližně 10 × 10 metrů. Objekt hasiči odvětrali přetlakovou ventilací, termokamerou zkontrolovali půdní prostory a prohlédli i střechu.

Okolnosti vzniku požáru, který způsobil asi 600tisícovou škodu, zůstávají v šetření; je možné, že šlo o důsledek neopatrnosti kuřáka. Od noci je v pankrácké věznici rovněž šetřeno úmrtí – to však s požárem nesouvisí. K vězni, kterého se nepodařilo oživit, byli záchranáři voláni již předtím, než vyšlehly plameny.