Součástí exkurzí je totiž výchovně-vzdělávací program nazvaný Výchova k bezpečí – ochrana člověka za mimořádných událostí. Jeho součástí se nyní stal nově vybavený vestibul stanice doplněný interaktivními prvky. Na první pohled zaujmou stěny připomínající komiks z hasičského prostředí, ale také z dávné historie – nezůstává ovšem jen u obrázků.

Malí návštěvníci se mohou setkat i s exponáty vyhlížejícími zcela reálně: třeba se žhnoucím ohništěm nebo se dveřmi, z nichž valící se „kouř" prozrazuje, že za nimi patrně hoří (a že situace vypadá vážně, potvrzují i zřetelné zvukové, a dokonce i tepelné efekty).

Praktické ukázky

Jedno i druhé není v expozici navržené Asociací Záchranný kruh náhodou ani samoúčelně. Právě zde si děti i žáci mají za pomoci praktických ukázek upevnit a prohloubit poznatky, s nimiž se předtím seznámily v učebně pro preventivně výchovnou činnost.

Přímo u ohniště, které vypadá, jako by doopravdy hořelo, dojde na povídání o tom, jak oheň pomáhal lidem už od pravěku (kdy naši předchůdci ještě nebydleli v domech, ale v jeskyních) – avšak umí se stát i ničivým živlem; prostě se chová skutečně podle přísloví o dobrém sluhovi, ale zlém pánu.

Požární rizika naší současnosti pak znázorňují nejen výstižné obrázky, ale díky simulačním dveřím dojde i na téměř skutečný požár.

Tisíce návštěvníků už přišly, další stovky čekajíVzdělávací exkurze na stanici v Modřanech, které pražští hasiči nabízejí od roku 2014, si během dvou let trvání preventivně-vzdělávacího projektu získaly popularitu. Pedagogové již na návštěvu hasičské stanice přivedli 1638 dětí z mateřinek a 2961 žáků základních škol. A tahle čísla rychle narůstají. Termíny exkurzí pro druhé pololetí aktuálního školního roku jsou již téměř obsazeny.

Čtěte také: V Modřanech přibyla cvičná věž pro hasiče