Ti již předem vědí své, jelikož rok co rok to bývá stejné: i když u akcí pořádaných v okolí jejich působišť často asistují jednotky dobrovolných hasičů, přesto během noci bývá třeba vyjet k likvidaci nejméně několika požárů, které čarodějnické oslavy přinesly.

Někdy se stávají maléry 

Někdy k maléru dojde už při zapalování vatry, pokud si někdo usmyslí, že by si mohl usnadnit práci nebo dosáhnout většího efektu za použití hořlaviny, pak přicházejí na řadu ohně, které se rozšířily do suché trávy či na blízké křoviny nebo stromy, následují neplánovaně zhroucené pyramidy polen, které nebyly dobře postaveny a při prohořívání spadly mimo ohniště – a na konci je dohašování ohnišť a likvidace požárů porostů, kdy má zásah hasičů na svědomí nedbalost při ukončení akce.

A mezi tím se ještě někdy stávají maléry související s počínáním podnapilých účastníků nebo i nehlídaných dětí, případně s různými zábavami – třeba v podobě přeskakování ohně, kdy se účastníci někdy dokážou zcela zbytečně vyhecovat.

Typickými maléry čarodějnické noci jsou menší požáry 

Takovéhle události ovšem naštěstí byly v posledních letech v Praze výjimkou. Typickými maléry z čarodějnické noci jsou menší požáry travního porostu nebo keřů – a posléze následky špatného uhašení ohně, kdy vítr žhavé části již nikým nehlídaného ohniště rozfouká do okolí.

Informace o předem ohlášených akcích, o nichž pořadatelé dali hasičům vědět telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese paleni.izscr.cz, i o případně ohlašovaných malérech se scházejí na operačním středisku pražských hasičů.

Pozorní občané nahlásí jako požár i plně kontrolovaný oheň

U předem nahlášených akcí je k dispozici nejen přesné určení místa, ale nechybí ani telefonní spojení na kontaktní osobu, u níž si hasiči mohou ověřit i na dálku, jaká je na místě aktuální situace. Stává se totiž, že pozorní občané nahlásí jako požár i plně kontrolovaný oheň, kterého si všimli kdesi v dálce – jen proto, že se jim plameny zdají ve tmě příliš velké.

„V případě, že operační důstojník vyhodnotí situaci jako nebezpečnou (nepodaří se kontaktovat příslušnou osobu nebo je na danou adresu větší počet hlášení), vyšle na místo jednotku hasičů,“ připomněl Martin Kavka z hasičské centrály. Požární vozy také vyjíždějí ve chvíli, kdy je hlášen požár v lokalitě, kde takzvané pálení předem nikdo neoznámil – a tudíž není koho kontaktovat s dotazem, zda je všechno v pořádku.

Mapa ohlášených pálení.