Požár zaparkovaných aut v Nových Butovicích 18. července 2022.
Za požárem pěti zaparkovaných aut v Nových Butovicích byl zřejmě úmysl