„Při těchto požárech se zranilo devět osob, požáry způsobily škody za více než 2,6 milionu korun," doplnila čísla, která působí ještě bolestněji. A také jedno radostné: hasiči při těchto požárech zachránili 31 osob. „Za loňský červenec a srpen zaevidovali pražští hasiči celkem 340 požárů na území hlavního města Prahy, to je 5,5 požáru denně," nabídla Svitáková srovnání.

Obzvlášť nyní hasiči připomínají bezpečnostní pravidla při rozdělávání ohně v přírodě: ohniště musí být nejméně 50 metrů od lesa. Pozor také na vítr a na suchou trávu; za vichru, ale i za horkého počasí je lépe na ohýnek zapomenout.

Zásady, že se nemají používat hořlavé kapaliny (hrozí nejen prudké vzplanutí, ale i potřísnění oděvu), že oheň nesmí zůstat bez dozoru a nakonec musí být pečlivě uhašen (včetně zasypání popela hlínou nebo prolití vodou) – ty by snad nemělo být třeba zdůrazňovat; zkušenosti hasičů nicméně napovídají, že opakování nezaškodí.

Podobné je to s preventivními zásadami při opuštění bytu či domu. I při hektickém odjezdu na dovolenou je na místě důkladná kontrola. Znamená to prověřit vypnutí vařičů a dalších tepelných spotřebičů (pozor na zapomenutou žehličku!), zhasnout světla – a hasiči také doporučují odpojit televizor od antény.

Důležité je správně určit místoKdyž se dostanete do nesnází či jste svědky požáru nebo jiné mimořádné události a potřebujete pomoc hasičů, volejte na tísňovou linku 150 nebo na linku 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání.

Při cestování se může stát, že přesně nevíte, kde se nacházíte. Vyplatí se proto připomenout několik rad, jak se zorientovat: 

Ve městě: vodítkem k určení polohy v některých městech jsou číselná označení sloupů pouličního osvětlení.

V přírodě: všímejte si výrazných bodů: kostelů, hradů, zámků, ale také označení mostů nebo železničních přejezdů.

Na silnici: k rychlému určení vaší pozice pomůže sdělení, co jste naposledy míjeli, kterou vesnici projížděli, jakým směrem jedete, název řeky, kterou jste přejížděli.

Při sjíždění řeky: pamatujte, že říční kilometry se počítají od soutoku směrem proti proudu. Pokud budete potřebovat pomoc hasičů, opět se dívejte kolem sebe, abyste dobře a co nejpřesněji popsali, kde se nacházíte.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy