Na ohledání místa se mohli vypravit až ve čtvrtek, i když opakované exploze s následným požárem, kvůli mohutnému dýmu viditelným z daleka, šokovaly oblast pod Barrandovem už ve středu večer.

S detailní obhlídkou ale bylo třeba počkat, až místo požáru, kde se nacházely i tlakové láhve, ochladne a bude bezpečné. Už během večera ale statik rozhodl, že poničená garáž musí být stržena.

Jen trosky a kouř

V prvních okamžicích, a poté i v následujících minutách, byla situace značně nepřehledná. Když ve čtvrt na sedm volali svědci hasiče a policisty, hovořili o tom, že několik výbuchů rozmetalo rodinný dům - načež trosky začaly hořet. Ani po příjezdu záchranných složek na místo nebylo hned jasné, co se stalo.

V kouřové cloně bylo možno spíše tušit než vidět matné obrysy domu, takže hasiči museli zjišťovat, kde vlastně hoří a co přesně. Až detailním průzkumem místa zjistili, že nevybuchl dům, ale k explozím došlo v přilehlé garáži, jejíž část se zřítila; teprve odtud se začaly plameny šířit na přilehlou část domu.

Nebezpečí pro okolí

Dobrá zpráva byla, že v garáži se v kritické chvíli zřejmě nikdo nenacházel. Ta špatná: uvnitř se našla nejen uskladněná pyrotechnika, ale také dvě desítky tlakových láhví obsahujících mimo jiné acetylen a kyslík. Bylo evidentní: hrozí další zničující výbuchy! Hasiči sice dělali maximum, aby tomu zabránili, přesto ale bylo třeba uzavřít široké okolí.

O závažnosti celé události vypovídá i to, že eliminace samotného požáru trvala víc než tři hodiny, připomněla uprostřed noci Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie - s dodatkem, že to ještě není konec. Ještě po další hodiny museli hasiči místo ochlazovat.

Na místě zasahovaly týmy ze šesti (z celkového počtu 11) stanic pražských hasičů. V prvotních fázích se zásah neobešel bez použití dýchací techniky; hasiči také na otevřeném prostranství uplatnili výkonný ventilátor, obyčejně používaný k odvětrávání zakouřených budov.

Práce pro zdravotníky

Bez práce nezůstaly ani posádky přivolaných sanitek. Záchranáři odváželi do nemocnic dva pacienty, kteří utrpěli zranění při počátečních explozích, a k ošetření pak putovali také dva hasiči. U nich mají zdravotníci podezření na poškození sluchu. Pyrotechnika totiž vybuchovala ještě asi hodinu po vzniku požáru, tedy ve chvíli, kdy už byl hasební zásah v plném proudu.

O jak silné exploze se jednalo, dokládá fakt, že tlaková vlna vytloukla kvanta oken domů v okolí. Tam, kde to šlo, dostali lidé doporučení okna zavřít a nevětrat. V ovzduší v okolí místa požáru bylo totiž obrovské množství kouře - a hasiči naměřili zvýšenou koncentraci formaldehydu.

Naopak dobré zprávy měli chemici hasičů z Petřin, kteří měřili koncentraci škodlivých látek v odpadní vodě z požářiště: v tomto případě neshledali nic znepokojujícího.

Šetření pokračuje

Škody způsobené požárem hasiči už v noci předběžně odhadli na jeden a čtvrt milionu korun; hodnoty uchráněné hasebním zásahem vyčíslili na pět milionů. Nyní společně s policisty zjišťují, co přesně bylo v garáži uskladněno, odkud explozivní materiál pocházel a nakolik byly dodrženy předpisy stanovující pravidla pro manipulaci s takto nebezpečnými látkami (včetně jejich uložení v lokalitě obytné zástavby, a to ve značném množství).

Snaží se také odhalit příčinu výbuchů a následného požáru. Policista Hulan nicméně předpokládá, že ke konečným zjištěním je ještě daleko; bude zřejmě třeba počkat na výsledky expertiz a rozboru vzorků odebraných na místě požáru.