Nová právní úprava má přinést značné zjednodušení administrativy a snížení nákladů pro začínající podnikatele. Právě na návrh komory se v novele zavádí například pouze jedna živnost volná, namísto současného obsáhlého seznamuvolných živností.

„Seznam volných živností byl naprosto zbytečný, zavedení jedné živnosti volné je zjednodušující a jediné logické opatření. Krok správným směrem je také navržené snížení počtu koncesovaných živností, kterých by mělo být opravdu minimum. Skutečně by se mělo jednat pouze o ty případy, kde musí mít stát kontrolu nad počtem subjektů působících na trhu,“ uvedl prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

Komora chválí také návrh, aby měl živnostník pouze jeden živnostenský list, nikoli pro každou živnost či činnost jiný jako dosud. „Podobně jako u obchodního rejstříku se i živnostník musí prokazovat výpisem z živnostenského rejstříku, živnostenský list nenese informaci, zda je stále platný. Proto neexistuje důvod vydávávat jednotlivé živnostenské listy a inkasovat za ně poplatky,“ vysvětluje Drábek. A nejde přitom o malé peníze, které živnostníci vydávají, když za každý živnostenský list musejí zaplatit 1000 korun.

V budoucnu by za výpis se všemi živnostmi měli zaplatit stejnou částku, ale pouze jednou. Úspory pro živnostníky dokládá komora na číslech. Loni se zaregistrovalo 25 000 nových podnikatelů, kterým úřady vydaly oprávnění na 45 000 živností. Pokud by nová úprava platila již loni, ušetřili by podnikatelé 20 milionů korun. Návrh však obsahuje i ustanovení, s nimiž komora rozhodně nesouhlasí. Patří k nim hlavně rušení povinné praxe u některých živností. „V připomínkovém řízení novely živnostenského zákona budeme požadovat zachování této povinnosti, ukončené formální vzdělání je jedna věc, pro dostatečnou kvalifikaci je ale praxe nutná,“ zdůraznil Drábek.