Prvním likvidačním krokem tohoto podnikatelského sektoru bylo zavedení minimální daně. Připočtete-lik tomustálé zvyšování záloh na zdravotní a sociální pojištění, a zatěžování spoustou zbytečných byrokratických nařízení a vyhlášek, je jasné, proč podnikání ukončily tisíce lidí.

Nová vláda se sice snaží některé kroky svých předchůdců napravit, jenže tempo změn není nijak příznivé. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman chce uvést do života novelu živnostenského zákona, jež by měla zavést jeden průkaz pro všechny živnosti. Odpadne tak poplatek 1000 korun za každý vydaný živnostenský list, což například loni znamenalo příjem do státní kasy ve výši kolem 20 milionů korun. „Podobně jako u obchodního rejstříku se i živnostník musí prokazovat výpisem ze živnostenského rejstříku, živnostenský list nenese informaci, zda je stále platný. Proto neexistuje důvod vydávávat jednotlivé živnostenské listy a inkasovat za ně poplatky,“ vysvětlil prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek, který tuto změnu vítá.

Živnostenské listy se hromadně měnit nebudou, postupně je však nahradí průkazy. Další zjednodušení má přinést nová podoba registračního formuláře, jenž zhubne ze 14 na dvě strany. Skončí příslušnost k „domovskému“ živnostenskému úřadu, takže bude možné každou změnu nahlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Volné živnosti se sloučí do jednoho celku. „Zavedení jedné živnosti volné je zjednodušující opatření,“ uvítal tuto změnu Drábek. Stejně logické je podle něj snížení počtu koncesovaných živností, kterých bymělo být minimum.

Podle ministra Římana by mělo podnikání ulehčit i zrušení požadavku na povinnou praxi. Stím ale Jaromír Drábek nesouhlasí. „V připomínkovém řízení novely zákona určitě budeme požadovat zachování povinnosti praxe, pro dostatečnou kvalifikaci je nezbytná,“ uvedl prezident Hospodářské komory. Novela živnostenského zákona by měla být hotova do poloviny tohoto roku, poté ji projedná vláda a parlament a v platnost by měla vstoupit 1.ledna 2008.