Zařízení bude spalovat nerecyklovatelné a dále nevyužitelné odpady, energie poslouží pro tepelné zásobování stovek tisíc Středočechů a Pražanů. ČEZ zároveň v oblasti počítá s fungováním hlavních plynových a obnovitelných zdrojů, ZEVO má sloužit jako doplňkové zařízení. „Zařízení na energetické využití odpadů se běžně v Evropě využívají jako mnohem ekologičtější náhrada skládkování. Skupině ČEZ dodáme zařízení využívající ty nejlepší dostupné technologie současnosti. Špičková ZEVO s přísně kontrolovanými emisními parametry pomáhají šetřit životní prostředí a jsou přirozenou součástí cirkulární ekonomiky,“ uvedl generální ředitel společnosti Metrostav DIZ Karel Volf. Podle současné odpadové legislativy bude skládkování od roku 2030 v ČR zakázané.

Výroba tepla a elektřiny z uhlí má u Mělníka skončit do roku 2030, technologie přejdou na alternativní, nízkoemisní a bezemisní zdroje. „V našich teplárenských lokalitách plánujeme uplatnit kombinace různých nízkoemisních technologií. Jako přechodové palivo chceme využít zemní plyn, který má oproti hnědému uhlí poloviční emise, a u těchto zdrojů zároveň počítáme s postupným navyšováním podílu spalovaného vodíku,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.

close Předběžná vizualizace zařízení ZEVO Mělník. info Zdroj: ČEZ zoom_in Předběžná vizualizace zařízení ZEVO Mělník.

V teplárenských areálech se podle něj chystá též výstavba fotovoltaik, prověřují se možnosti uplatnění například elektrokotlů, tepelných čerpadel, bateriových úložišť či jiných akumulačních řešení. „V některých lokalitách zkoumáme možnost výstavby malých modulárních reaktorů, vodíkových elektrolyzérů nebo právě ZEVO. I v Mělníce se bude jednat o kombinaci více zelených řešení,“ doplnil Kalina.

Středočeský kraj má 1,4 milionu obyvatel, je nejlidnatějším v ČR. Je největším producentem komunálního odpadu nejen absolutním objemu (860.000 tun ročně), ale i v přepočtu na obyvatele (623 kilogramů na osobu ročně). V současnosti končí 70 procent středočeských komunálních odpadů na skládkách. Zákon o odpadech od roku 2025 nařizuje obcím, aby podíl separovaného odpadu činil 60 procent.