Vypsání zakázky oznámil DPP v tiskové zprávě, zatím není zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Podle DPP jde o úsek, kde trasa D vede nejhlouběji a v geologicky nejsložitějších podmínkách pod trasou metra C. V některých místech povede tunel jen čtyři metry od stávajícího tubusu metra C.

Vítěz soutěže bude mít 7,5 roku na dokončení, na nabídky mají firmy dva měsíce. DPP je bude hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Smlouvu s vítězem plánuje DPP podepsat do konce června 2020 a po získání pravomocného stavebního povolení začít se stavbou prvního úseku metra D v průběhu letošního léta.

Petr Witowski.
Společné podniky zhodnotí městský majetek, říká šéf DPP Witowski

Stavba má navázat na probíhající geologický průzkum, který začal loni v létě a Praha ho považuje za zahájení stavby metra D. Vítěz má vyrazit a postavit přestupní stanici Pankrác D a její napojení na stávající metro C, dále stanici Olbrachtova a traťové tunely mezi nimi včetně osazení veškeré elektroinstalace, kolejí, výtahů, eskalátorů a dopravní infrastruktury.

Velikostí půjde o zakázku, která může přilákat i velké zahraniční hráče. Kromě základní a profesní způsobilosti požaduje DPP po zhotoviteli také splnění ekonomické a technické kvalifikace. V případě ekonomické kvalifikace nesmí celkový roční obrat dodavatele činit méně než 5 miliard Kč bez DPH v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období. Musí také prokázat zkušenosti se stavbami tunelů, nejméně třemi za posledních deset let. Jeden z nich musí být v intravilánu města.

Body za prokázanou praxi

„Máme zájem do tendru na výstavbu prvního a nejsložitějšího úseku metra D přilákat do Prahy co nejvíce renomovaných a zkušených společností se silným zázemím, které zde mohou využít znalosti ze svých doposud realizovaných obdobných projektů. Pevně věřím, že budeme moci v létě letošního roku navázat na probíhající geologický průzkum a zahájit samotnou výstavbu prvního úseku metra D,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Vizualizace stanice Nemocnice Krč.
Žaloba byla stažena. Stavebnímu povolení na metro D nic nebrání

Nabídky bude DPP hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Závazná nabídková cena v číselné hodnotě bez DPH bude mít v celkovém hodnocení 80% váhu. 20% váhu budou mít přesně definované zkušenosti a reference vybraných členů odborného personálu dodavatele, konkrétně hlavního manažera výstavby, stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a výrobního přípraváře. Za prokázanou praxi odborného personálu dodavatele DPP přidělí odpovídající počet bodů.

Příprava běží rychle

„Odškrtáváme si úspěšně další a další úkoly na cestě k metru D. Jsem velmi rád, že příprava běží tak rychle. Při svém nástupu do funkce jsem jen snil o tom, že bychom za pouhý rok stihli podat žádost o stavební povolení a mít úspěšně zahájený geologický průzkum. Povedlo se. Teď máme vypsanou veřejnou zakázku. Výhodou navíc je, že nový zhotovitel naváže na geologický průzkum a vzniklé stavby téměř beze zbytku využijeme,“ uvedl Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Koaliční smlouva o spolupráci v Zastupitelstvu hlavního města Prahy ve volebním období 2018 - 2022. Magistrát hl. m. Prahy 12. listopadu 2018.
Příprava metra D i opravy mostů. Vedení Prahy se pochválilo

DPP už loni provedl takzvané předběžné tržní konzultace, v kterých ověřoval nastavení zadávací podmínky tak, aby byla zejména umožněna účast na zadávacím řízení co nejširšímu okruhu dodavatelů, kteří by byli objektivně schopni veřejnou zakázku zrealizovat. Předběžné tržní konzultace se aktivně zúčastnilo osm společností.

Současně s tendrem na zhotovitele prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova pražský dopravní podnik vypsal také veřejnou zakázku na monitoring a pasportizaci v rozsahu stavební části. Předpokládaná hodnota této zakázky činí 890 milionů Kč bez DPH.

Ilustrační foto
Které vlaky půjdou pod zem? SŽDC již vypsala tendr na studii