Nově takto může být potravina označena jen v případě, že sto procent složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny pochází z České republiky a také v ní proběhly všechny fáze výroby. U vícesložkových potravin pak musí součet hmotnosti složek s českým původem tvořit minimálně 75 procent. K označení je přitom možné použít jakoukoliv slovní, obrazovou nebo grafickou informaci naznačující, že potravina je českého původu. K tomu také slouží nově zavedené logo Česká potravina.

Podle analýzy zpracované společností Česká distribuční bylo ve sledovaném období loni v letácích 8068 potravin, z nichž jich bylo nějakým druhem loga označeno 36 procent. Český původ potraviny naznačovalo 29 procent potravin. Letos z 10 859 v letácích uvedených potravin neslo logo jen 20 procent, o českém původu jich informovalo pouze 14 procent.

Meziročně tak podle autorů analýzy poklesl jak absolutní, tak relativní počet „českých" potravin v letácích. Větší úbytek označení českého původu potraviny přitom zaznamenaly vícesložkové produkty. Zatímco u jednosložkových činil pokles 21 procent, u vícesložkových to bylo 39 procent.

„Ve výsledku až tak nezáleží na tom, zda je produkt označený či nikoliv, ale hlavně na tom, že je kvalitní. Kvalita potravin je přitom jedním z trendů poslední doby," řekl ředitel České distribuční Petr Sikora. "Je to zřetelné i z naší analýzy. Loga upozorňující na kvalitu produktu nebo jeho dobré složení totiž tvořila druhou nejpočetněji zastoupenou kategorii označení," dodal.