Projekt Centrum Nového Žižkova, přezdívaný v odborných kruzích „kukuřice“, vzešel letos z mezinárodní architektonické soutěže, kterou developer Central Group uspořádal na vlastní náklady. Zadání soutěže ale předem nekonzultoval s městem ani urbanisty z IPR.

Soutěžící, mezi nimiž byly i hvězdy světové architektury Sou Fujimoto nebo Ian Ritchie, měli vytvořit rezidence do výšky až 100 metrů. Přestože to územní plán neumožňuje.

Návrh Metropolitního plánu zatím v lokalitě počítá s maximální výškou 20 podlaží. Stávající Ústřední telekomunikační budova umístěná na pozemku má v nejvyšším bodě i s anténou 96 metrů. Central Group v první fázi soutěže zvažoval, že stanoví maximální výškovou hladinu 78 metrů.

Porota soutěže, v níž zasedli architekti Josef Pleskot, Zdeněk Fránek a David Vávra, autor návrhu Metropolitního plánu Roman Koucký a developer Dušan Kunovský, ale záhy dospěla k názoru, že u některých věží může výstavba gradovat až do 100 metrů.

Soutěže mají překračovat limity

„Je to promarněná šance investora. Je mi líto úsilí a energie, ale výsledek neodpovídá představě města, i pokud jde o řešení ulic Olšanská a Želivského,“ míní architektka Lada Kolaříková, členka Gremiální rady IPR. „Pokud je workshop konzultován se všemi zainteresovanými stranami, přináší dobrý výsledek,“ dodala Pavla Melková, spolumajitelka ateliéru MCA a ředitelka Kanceláře veřejného prostoru IPR.

Další ze členů Gremiální rady Jan Jehlík nicméně soudí, že architektonické soutěže jsou od toho, aby překračovaly stávající limity: „Soutěže ve světě mají ukázat možnosti, jaké území zvládne. Když to nezkusíme, tak nevíme.“

Proti realizaci návrhu trojice bílých kruhových věží od Evy Jiřičné a jejího pražského ateliéru AI Desig, se v září postavila městská část. Praha 3 požaduje, aby hlavní město nejdřív připravilo urbanistickou a dopravní studii, která prověří ideální kapacitu výstavby v území včetně sousedního nákladového nádraží.

Jiřičná hostem diskuse

Central Group se záměru v současné podobě nevzdává a pokračuje v sérii debat, jimiž se snaží získat podporu veřejnosti. V polovině listopadu pořádá veřejnou diskusi v Paláci Akropolis.

„Architektka Jiřičná bude diskutovat o možných úpravách svého návrhu a investor Central Group představí své finanční příspěvky a další plnění pro městskou část v souvislosti s připravovanou výstavbou. Rovněž zde bude prezentovat možnost finančního zvýhodnění nových bytů v připravovaném projektu pro občany Prahy 3 a ty kupující, kteří se v nových bytech přihlásí k trvalému pobytu, z čehož by pak měla profitovat městská část,“ uvádí firma Central Group v pozvánce k debatě.