"Více než zdvojnásobení počtu firem, které chápou, že koncept využití vlastních zařízení zaměstnanců jim pomůže, pokud ho dobře řídí, je skvělou zprávou. Ukazuje na vůli menších firem ke zlepšení jejich IT vybavení a snahu o zvýšení produktivity zaměstnanců," uvedl manažer divize Windows českého Microsoftu Petr Klement.

Oboustranně výhodné řešení pro zaměstnance i zaměstnavatele

Lidé mají často doma modernější IT vybavení než v práci. Možnost používat stejné zařízení doma i v práci je pro ně jednodušší z hlediska ovládání i efektivnější z hlediska výkonu. Zaměstnanci jsou navíc občas motivováni finančními příspěvky na pořízení nových PC či mobilů.

Bezpečnost dat je přitom pro malé a střední české firmy klíčová. Za podstatnou ji považuje 90 % šéfů malých a středních firem a 79 % zaměstnanců.