Vláda podle předběžného stanoviska návrh podpoří a navíc se vysloví pro schválení předlohy ve Sněmovně zrychleně v prvním čtení.

Ministři rozhodnou také o vytvoření nové funkce

Ministři na schůzi, na kterou bude navazovat jednání vlády se Svazem měst a obcí, rozhodnou také o vytvoření funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu Česka na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví, který nyní sídlo v Londýně. Přesun unijní agentury se plánuje v souvislosti s brexitem. Na funkci je navržen Karel Dobeš.

Kabinet se vrátí k aktualizaci policejní koncepce

Kabinet se vrátí také k aktualizaci policejní koncepce, která počítá s náborem 4000 nových policistů, a debatě o obslužnosti venkova. Probere také přípravu návrhu věcného záměru zákona o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu.

Stanovení podmínek těžby lithia

Zejména o stanovení podmínek těžby lithia, které patří mezi perspektivní high-tech suroviny, pojednává aktualizace surovinové politiky, kterou se vláda bude rovněž zabývat. Těžba kovu, který se využívá na výrobu baterií, může začít v Krušných horách za několik málo let.

„V této oblasti jsou zajímavé i obsahy niobu, tantalu a rubidia, které by mohly případnou těžbu ekonomicky zhodnotit. Všechny tyto kovy jsou důležitými komponentami například pro využití alternativních energetických zdrojů či pro výrobu speciálních materiálů," uvádí materiál pro vládu.