„Náměstí bude z jedné strany navazovat na ulici V celnici, na druhé straně se po vybudování první etapy projektu stane začátkem živého bulváru se zelenými plochami, vedoucího směrem na Florenc. Otevřenou soutěž chystáme vypsat během letošního léta,“ upřesnil mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Letos na jaře uzavřeli radní Prahy 1 s investorem Dohodu o podmínkách rozvoje území areálu Masarykova nádraží a revitalizaci přilehlých částí. Penta se v ní zavázala, že ve druhé etapě projektu využije minimálně 40 procent podlažní plochy budoucích domů pro byty. Nad rámec smlouvy z roku 2017 poskytne další miliony korun právě do připravovaného náměstí, 40 milionů pak jako příspěvek na přestřešení kolejiště, které připravuje Správa železnic. Dalších deset milionů půjde na revitalizaci ulice V Celnici.

Klíčový datem pro realizaci projektu se stal letošní 17. duben, kdy Penta získala územní rozhodnutí pro první etapu, zahrnující ikonickou stavbu od ateliéru Zahy Hadid. Ten navrhl celkové řešení projektu, přičemž nemohl znát všechny spletité vlastnické vztahy k pozemkům.

Změny územního plánu a složitý stavební zákon pak protahovaly přípravu. Pro územní rozhodnutí bylo třeba získat víc než 50 razítek dotčených orgánů, od hasičů až po památkáře. Projekt byl konzultovaný s pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR) a prošel řadou úprav. Změnila se výška, členění pláště budovy a také investor snížil počet parkovacích míst v budově, která bude stát na jednom z největších dopravních uzlů v Praze, a tedy v přímém dosahu městské hromadné dopravy.

V první fázi projektu má vzniknout polyfunkční objekt podél ulice Na Florenci a hotel Hybernská při křížení stejnojmenné ulice s Wilsonovou. Oproti původnímu záměru jsou budovy v ulici Na Florenci sníženy o dva metry, nová zástavba má být kromě západní části přibližně o jedno a půl patra nižší než protější budova Florentina, aby byla ve stejné výškové hladině jako tamní historická zástavba. Díky technologiím, instalovaným na střeše objektu, bude možné využívat sluneční energii. Zachycená dešťová voda ze střech bude sloužit k zavlažování zeleně i splachování toalet.

V jednom z prvních návrhů rekonstrukce kolejiště Masarykova nádraží se uvažovalo o propojení ulic Na Florenci a Opletalova podchodem. „Nakonec se dostal do popředí návrh spojení střechou nad nástupišti, která přispěje k optickému i praktickému zcelení této části města,“ popisuje Vladimír Vacek z ateliéru Jakub Cigler Architekti, který je u projektu českým partnerem londýnského studia Zaha Hadid Architects.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.