„Mnozí malí a střední podnikatelé, nemluvě o živnostnících, nedisponují technikou ani zkušenostmi pro vyhledávání a zpracovávání informací. Řešení je snadné. Nabízejí jim je pražská Informační místa pro podnikatele,“ uvedl předseda pražské Hospodářské komory Petr Kužel. Těchto míst jevPraze pět.

Projekt Informačních míst pro podnikatele původně vznikl v souvislosti se vstupem Česka do Evropské unie. Hospodářská komora České republiky jej rozšířila ve všech regionech s cílem zvýšit informovanost domácích podnikatelů o jednotném evropském trhu, o státních programech podpory malého a středního podnikání v Česku. Ukázalo se však, že projekt můžemít větší záběr,atak Informační místa pomáhají podnikatelům dodnes. Informace, které se nyní týkají prakticky všech problémů, na něž podnikatel při startu či po dobu podnikání může narazit, přitom poskytují jako veřejnou službu bezplatně.

„Na naše regionální Informační místo pro podnikatele se klienti nejvíce obracejí s dotazy v oblasti založení živnosti, nebo vůbec obecně na téma: Chci začít podnikat. Dalšími častými dotazy jsou kontakty do zahraničí, pro možnou spolupráci zahraničních firem s našimi. Dále se lidé velmi zajímají o finanční dotace, zejména z fondů Evropské unie,“ uvedla Jana Čitarká z Regionálního informačního místa pro podnikatele, které sídlí v Praze v centrále Hospodářské komory ČR. Dotazů je podle ní mnoho, měsíčně jich tu zodpovědí kolem 20 prostřednictvím elektronické pošty a přibližně stejný počet podnikatelů se obrátí na Informační místo telefonicky.

Značný zájem podnikatelů a živnostníků o informace potvrdil také pražský krajský koordinátor míst Jiří Svoboda. „Ovšem díky tomu, že v Praze je, oproti některým jiným regionům v republice, přístup k informacím lepší, krom toho podnikatelé jsou zde, řekl bych, lépe připraveni na to, jak nalézt a vyhledat potřebné informace sami, není zájem tak značný jako například na jihu Čech či na Moravě,“ doplnil. Přesto i v Praze je dost zájemců o pomoc a informace.

Na území České republiky nyní působí celkem 180 regionálních kanceláří, kde mohou podnikatelé získat informace potřebné pro svou činnost. Za dobu existence míst zodpověděli odborníci, kteří v nich působí, více než 40 tisíc dotazů.