Pražský rodák Kmenta byl znám jako autor uznávané učebnice Elements of Econometrics, kterou používají univerzity po celém světě. Převážná část jeho výzkumu byla zaměřena na oblast ekonometrické teorie a aplikací, které více než 40 let rozvíjel.

„Jan byl oddaný přítel, skvělý kolega a špičkový ekonom, byl vzorem pro mnohé z nás. S CERGE-EI byl spjat od samého počátku a budeme jej velmi postrádat," uvedl v tiskové zprávě ekonom a dlouholetý přítel Jan Švejnar.

Autor citovaných publikací 

Kmentovy publikace vydala řada předních ekonomických a statistických časopisů, byl rovněž spolueditorem několika knih. Žebříček zohledňující absolutní počet citací za období 1971 až 1989 ho zařadil na 40. místo mezi světovými ekonomy (Medoff 1989).

V CERGE-EI (Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR) působil od jeho založení v roce 1991 až do letošního léta.

Emigrace do Austrálie 

Kromě výuky ekonometrie v letech 1992 až 1995 a působení ve vědecké radě a radě Národohospodářského ústavu byl mentorem desítek doktorandů. Mnohé z nich profesně i osobně zaštítil při jejich výzkumných pobytech na mateřské Michiganské univerzitě.

Kmenta emigroval po únorovém komunistickém puči ve svých 22 letech do Austrálie. V roce 1955 úspěšně absolvoval bakalářská studia ekonomie na universitě v Sydney a o čtyři roky později získal magisterský titul na prestižní Stanfordově univerzitě ve Spojených státech, v roce 1964 tamtéž i titul doktorský.

Akademická dráha v USA 

Po krátkých pedagogických stážích v Austrálii, ve Stanfordu a na universitě ve Wisconsinu pokračoval v letech 1965 až 1973 v akademické dráze na Michiganské státní univerzitě a poté další dvě desítky let na Michiganské univerzitě.

„Po pádu komunismu se často vracel do Prahy a tvořil jednu z prvních vln intelektuální pomoci zemi zasažené 40 lety vlády komunistické ideologie," uvedl institut.

Čtěte také: ČNB ve čtvrtek podle analytiků měnovou politiku nezmění