Na centrální adrese www.verejnedrazby.cz se ze zákona zveřejňují všechny aukce. Nedobrovolná dražba je podle zákona o veřejných dražbách prováděna na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem k dražené nemovitosti a jehož pohledávka je přiznána exekučním titulem, nejčastěji soudním rozhodnutím. V tom případě vystupuje jako zástavce společnost Artemis Property.

První zmínka o budově s číslem popisným 515 v severní části Kampy je stará přes pět set let. Dříve byl nazýván Prachovnou podle mešťana Prachaře, jemuž dům patřil v roce 1557. Označení Pinkasův dům či palác získal díky rodině Pinkasově, které patřil v letech 1815 až 1908. Raně barokní stavba byla rozšířena v období klasicismu. Krátce před pádem komunistického režimu se stala budova sevřená mezi ramenem Čertovky a Karlovým mostem kulturní památkou.

Luxusní byty i vinotéka

Jenže dlouho na Pinkasův palác v srdci historického centra Prahy nebyl hezký pohled. Jeho střechu zakrývala modrá plachta, která kazila panorama Pražského hradu. V roce 2014 ovšem započala rekonstrukce této památky pod vedením architektů ze studia TAK. Archeologové nalezli ve sklepích dva pilíře románského Juditina mostu.

„Využití přízemí objektu je částečně dáno nálezem dvou pozůstatků pilířů Juditina mostu v podzemí objektu, jejichž zachování bylo podmínkou památkové ochrany a realizace zakládání. Cílem bylo/je tyto pilíře prezentovat veřejnosti (pokud to jejich stav dovolí) a vybudovat malostranské 'muzeum Juditina mostu'. V přízemí je pro muzeum vyhrazena nejstarší a architektonicky nejzajímavější část objektu, barokní prostory v přízemí křídla situovaného ke Karlovu mostu,“ upozorňuje dokument ke dražbě s tím, že investice spojené s tímto unikátním objevem vyšly majitele na desítky milionů korun.

Stav opravované památky se zhoršil po povodních v roce 2013. V současné době rekonstrukce objektu pokračuje. V Pinkasově paláci projektanti dle schválené dokumentace navrhli deset luxusních bytů a kromě zmíněného muzea i vinotéku a další nebytové prostory. Předpokládané náklady na dokončení jsou 101,4 milionu korun, uvedla společnost Gaute v dokumentaci k dražbě. Nedobrovolná dražba proběhne v úterý 20. prosince v pražském hotelu Hilton. Minimální příhoz při skoro půlmiliardové aukci byl stanoven na pět milionů korun.