Požár, zranění, nebo smrt. I takové mohou být důsledky špatného výběru nabíječky pro mobilní telefony. Nebezpečných zařízení tohoto typu přitom v Česku přibývá. Česká obchodní inspekce (ČOI) jich za poslední měsíc zakázala již pět a varuje, že řada nabíječek na českém trhu může být nebezpečná.

Pozor na zranění

Jako první ČOI vykázala z prodejen v půlce července nabíječku Mobil Phone Charger 14 in 1, 5G/6G, protože probíjela. „U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem, vedoucím i k smrti uživatele,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

A hned vzápětí následovala další podobná zařízení, například Premium Caliber PW-3IT či přístroj s názvem PDFVJB. Zatím poslední nabíječku pak inspektoři zakázali minulý týden.

Dvě ze tří

Obchodní inspekce tak navazuje na kontrolní akci, která proběhla loni a jejíž vyhodnocení vydala nedávno. A výsledky zjištění? Loni zkontrolovala 57 typů nabíjecích zařízení a nedostatky zjistila u 37 z nich.

Letos pak poslala k laboratornímu testování čtrnáct typů výrobků. „Výsledky ukázaly, že třináct typů nabíječek je nevyhovujících,“ přiblížil mluvčí inspektorů Jiří Fröhlich. Podle zjištění inspekce jsou dvě ze tří nabíječek na trhu nevyhovující. „Výsledky kontrolní akce naznačují, že je i nadále nutné v kontrolách pokračovat,“ dodal ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Bez kontroly

Jak je ale možné, že se tyto typy výrobků na trh vůbec dostanou? „Neexistuje žádný proces povolování,“ odpověděla na dotaz Deníku Česká obchodní inspekce.

Výrobky sice musejí předtím, než jdou do prodejen, splňovat normy dané nařízeními vlády a evropskými předpisy. Pro potvrzení, že tomu tak je, však většinou postačí prohlášení dovozců či výrobců nabíječek. „Povinné testování je záležitostí výrobce, který je na základě kladného výsledku povinen vypracovat evropské prohlášení o shodě a opatřit výrobek označením CE,“ říká Miluše Trefancová z ministerstva průmyslu a obchodu. „Dovozci, příp. distributoři, mohou u vhodného, nejlépe akreditovaného, subjektu zažádat o kontrolu ve formě otestování výrobku. Jedná se však o činnost dobrovolnou,“ dodává.

Na dotaz Deníku, zda by u těchto zařízení, jež mohou způsobit i smrt, nebylo vhodné zavést i pravidelné kontroly už při jejich uvádění na trh, odpovědělo ministerstvo záporně. Není prý možné to požadovat v rámci volného pohybu zboží v Evropské unii. „Cestou ke snížení počtu nebezpečných nabíječek do mobilů je především kontrolní činnost ze strany České obchodní inspekce,“ dodala Miluše Trefancová.