Logport Prague West, městský logistický park, který v těsném sousedství Pražského okruhu buduje společnost Logport Development, v sobě kombinuje prostory pro logistiku i lehkou výrobu, kanceláře a prodejny. „Při přípravě našich projektů se zabýváme rozvojem lokality i z pohledu širších vztahů, dopravní situace a občanské vybavenosti v okolí. Věříme totiž, že budoucnost českého developmentu a urbanismu spočívá v kombinaci různých typů budov pro různé využití na jednom území,“ uvedl David Vais, ředitel společnosti Logport Development.

Sedm jednotek nesoucích označení LogSpace tak bude připraveno pro distribuci, skladování a lehkou výrobu, další čtyři, takzvané LogBox, budou kombinací menších skladů, kanceláří a prodejen či maloobchodních prostor. Dohromady tyto objekty zaberou plochu cca 38 tisíc metrů čtverečních.

Součástí areálu se navíc stane i retail park o 5 800 metrech čtverečních, který zde postaví developerská skupina PORTIN. Jeho výstavba by měla být zahájena v letošním druhém čtvrtletí a kromě dalších nabídne i prodejnu potravin a drogerii.

Do projektu Logport Prague West, který v Jinočanech roste od podzimu roku 2022, pak před Vánoci investorsky vstoupila společnost Invesco Real Estate. „Přetrvávající tlak na globální dodavatelské řetězce, další předpokládané rozšíření elektronického obchodování a nerovnováha nabídky a poptávky po nově budovaných logistických prostorách poslední míle, jež budou sloužit Praze, jsou velmi přesvědčivým investičním důvodem pro dosažení dlouhodobě lepších výsledků,” řekl Henry Grant, ředitel pro správu fondů společnosti Invesco Real Estate.

Stále zelenější logistika

Logport Prague West je koncipován jako udržitelný a v maximální možné míře využívá alternativních zdrojů energie. „Chceme, aby naše projekty byly dlouhodobě udržitelné, a proto velkou pozornost věnujeme jejich ekologickým a komunálním aspektům,“ dodal David Vais.

K hlavním atributům udržitelnosti projektu tak budou patřit solární panely, zelené fasády, zadržování dešťové vody a využívání takzvané šedé vody. Zeleň se bude v Logport Prague West rozprostírat na 48 procentech plochy, vysazeny zde budou téměř tři stovky nových stromů.

O tom, že stavitelé průmyslových nemovitostí v poslední době kladou značný důraz na odpovědný development, vypovídá i Zpráva o udržitelnosti v segmentu industriálních nemovitostí v ČR, již zpracovala realitně-poradenské společnost 108 Agency. Podle ní jsou to totiž v řadě oblastí právě developeři průmyslových prostor, kteří do zdejšího prostředí přinášejí zelené a šetrné inovace.

Mimo jiné k tomu dochází i díky posunu hodnot celé společnosti, hospodářství i samotných klíčových stran v oblasti skladových a výrobních prostor: nájemců, investorů i bank, jež – až na výjimky - výstavbu budov, které nedoloží svoji udržitelnost, odmítají financovat.

Významnou roli pak podle zprávy společnosti 108 Agency logicky sehrává i evropská legislativa. „Naše analýza navíc ukazuje, jak progresivním vývojem tato oblast prošla od roku 2010, kdy v Česku získala takzvaný zelený certifikát první průmyslová budova. Dvanáct let poté, v první polovině roku 2022, zde bylo certifikováno 49 procent dokončených průmyslových budov,“ řekla Lenka Šindelářová ze společnosti 108 Agency.

Logistika poslední míle představuje pohyb zboží z přepravního uzlu až do místa jeho konečného dodání.