Už před deseti lety vyděsily obyvatele Modřan plány izraelského developera Neocity Group, který zde chtěl vybudovat až 40patrové věže a obchodní a zábavní centrum. Jeho plány však záhy smetla světová finanční krize.

V roce 2011 začala pozemky cukrovaru postupně skupovat společnost Skanska Reality, která dál od Vltavy za ulicí Komořanská vybudovala několik bytových domů v projektu U cukrovaru. Vedlejší pozemek získala izraelská skupina působící v Česku pod značkou Horizon Holding a postavila tam Rezidenci Modřanka.

Hlavní proměna bývalého areálu cukrovaru přichází nyní. Na sedmihektarovém území podél hojně využívané cyklo a in-line stezky má vyrůst celkem sedm bytových domů, některé z nich s obchody a službami v parteru. V severní části developer počítá s multifunkční halou. Součástí projektu je i revitalizace prostorů bývalé podzemní kotelny se zachováním stávajícího komína cukrovaru.

Do středu území se zástavba zvyšuje

Architekti z ateliéru Chybik+ Kristof Architects přistupovali k jednotlivým částem území odlišně. Směrem k vilové čtvrti mají vyrůst tří až pětipodlažní domy.

„Do středu území se zástavba zvyšuje a současně akcentuje veřejný prostor, ve kterém se nachází desetipatrová budova, která svými proporcemi odkazuje na bývalou filtrační věž, dominantu někdejšího cukrovaru,“ uvádí Skanska v dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Směrem na jih pak výška domů opět klesá až k pěti podlažím. Většina bytového areálu má zůstat pro veřejnost přístupná.

Vznikne nová stezka pro pěší

Současnou stezku u Vltavy má doplnit další, určená jen pro pěší. Celkem 1,6 hektaru na nábřeží má být nově upraveno. Zahájení výstavby první etapy je plánováno na rok 2021. Dokončení developer odhaduje na rok 2030. Projekt počítá i s variantami dopravního řešení Komořanské, která je už dnes přetížená.

„Součástí záměru je rekonstrukce Komořanské ulice, spočívající v částečném rozšíření tak, aby v místech před křižovatkami bylo možné vytvořit odbočovací pruhy. Toto rozšíření bude realizováno v případě, že před zprovozněním záměru nebude vybudována čtyřpruhová komunikace Nová Komořanská a bude sloužit dočasně do doby jejího vybudování,“ uvádí Skanska Reality.