Na začátku příštího roku se propojí takzvané strategické a konkrétnější územní plánování. Nově z nich vznikne jedna sekce rozvoje města. „Umožní to lepší propojení Strategického plánu s Metropolitním plánem a vůbec celkovým rozvojem Prahy,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Jako příklad uvádí budoucí čtvrť Bubny-Zátory, jejíž finální studii město představilo minulý týden. Nebo třeba další obrovské rozvojové území v Letňanech.

„Už při vzniku nové čtvrti je třeba přemýšlet komplexně, nejen z pohledu územního plánování. Nemůžeme řešit jen to, jak budou uspořádány budovy, jak budou vysoké, kudy povedou silnice. Zároveň je už ve fázi plánování třeba myslet na strategické ukazatele - počet škol, kulturní vyžití, kapacitu sportovišť, sociální změny, ekonomickou udržitelnost,“ vypočítává Boháč.

Spojení a prolnutí se nabízí

Dosavadní systém plánování, kdy nejdříve vzniká strategický plán a na jeho základě plán územní, není funkční. IPR tomu chtěl už dříve částečně předejít a pořizoval návrh Metropolitního plánu a Strategický plán souběžně, ale ukázalo se, že oba nepůsobí ve všech částech harmonicky.

„Spojení obou oblastí a jejich prolnutí se nabízí, zejména proto, že čelíme rychlým změnám, a plán zástavby už není a nemůže být jen statickým a neměnným dokumentem,“ doplňuje Boháč.

Podle šéfa pražských plánovačů je potřeba klást důraz také na dohody o území na různé úrovni a v různé míře podrobností. K tomu je ale nutné mít i znalost o hospodaření města a rozumět trhu nemovitostí.

Město v poslední době iniciovalo pořízení řady územních studií pro konkrétní lokality. Jednou z nich je čerstvě dokončená studie pro Bubny-Zátory. Investoři teď podle ní mohou plánovat své konkrétní projekty.

Studie by měla zajistit, že se nebude překotně stavět bez předchozího plánu. Jak upřesňuje mluvčí IPR Marek Vácha, územní studie je sice na rozdíl od regulačního plánu nezávazná, ale když je zaevidovaná na odboru územního rozvoje magistrátu, pak musí být respektována.