Brandýský Continental chce kupříkladu vyměnit všechny své služební vozy za hybridní a elektromobily. Boleslavská Faurecia si zase stanovila datum, rok 2030, jako termín úplné uhlíkové neutrality.

Kladenská pekárna La Lorraine rozdá zaměstnancům krabičky na třídění baterií.

Ekologické služební vozy

Společnost Continental, jeden z největších tuzemských výrobců elektroniky do automobilů, chce postupovat podle přísných ekologických měřítek ve všech oblastech firemní politiky.

Brandýská firma od letošního července zavedla první elektromobily sloužící pro dopravu zaměstnanců. A v radikálních změnách se chystá pokračovat. „Od roku 2023 začíná obměna stávající flotily služebních vozů na flotilu hybridů a elektromobilů,“ uvedla Nicola Lukovicsová za vedení firmy. Společně s dodavatelem firemní přepravy chce tímto krokem snížit produkci emisí a lokální ekologickou zátěž.

„Jdeme tak ruku v ruce se současnými trendy a naším globálním závazkem docílit v budoucnu uhlíkové neutrality,“ řekl ředitel brandýského závodu Tomáš Vondrák.

Výrobní závod Continental se dlouhodobě zaměřuje i na snižování produkce odpadů a emisí a minimalizaci spotřeby vody a energií. Například už v roce 2019 ukončil používání plastů v rámci závodního stravování.

Sázka na obnovitelné zdroje

Uhlíkové neutrality chce v blízké budoucnosti dosáhnout i další dodavatel automobilových dílů, společnost Faurecia, jejíchž několik poboček sídlí v Mladé Boleslavi a okolí.

„Společnost přijala celosvětovou iniciativu být uhlíkově neutrální do roku 2030. Dnes je stále nemožné, aspoň u některých procesů, zajistit okamžitou uhlíkovou neutralitu. Proto Faurecia zvolila cestu kompenzace. Tato cesta spočívá v budování nových, tzv. zelených závodů – green factory a green process, kde je vše podpořeno green logistikou a dopravou,“ vysvětlil manažer firmy Marek Čížek.

Důležitá je podle něj také iniciativa zaměřená na získávání energie z obnovitelných zdrojů. „Od roku 2020 jsou do těchto aktivit zapojeny všechny naše technologické závody. Klima je globální problém, k němuž musíme přistupovat globálně,“ uvedl Čížek.

Od roku 2008 funguje projekt, který nese jasné označení Zelená firma. Společnosti se v rámci něj snaží o co nejefektivnější sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Aktuálně už jsou takových firem tisíce, zhruba třetina jich působí v hlavním městě a okolí.

„Projekt Zelená firma jsme spustili už v lednu 2008. Primárně je zaměřený na sběr nepotřebných a nevyužívaných elektrozařízení, baterií a akumulátorů ve firmách. Zelené podniky mohou totiž využít jednoduchého a bezplatného objednání svozu posbíraného elektroodpadu a baterií, čímž mají zároveň jistotu jejich následné ekologické recyklace,“ vysvětlil David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená firma dlouhodobě organizuje.

Krabička na baterky domů

Jednou z firem zapojených do projektu je i pekárna La Lorraine se sídlem v Kladně. Proč se firma hlásí k ekologickým aktivitám, vysvětlil bezpečnostní manažer Petr Šťastný.

„Pomáhá nám řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Bezplatně jsme dostali sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou naši zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení,“ uvedl Šťastný. „V rámci projektu můžeme také pořádat velké zaměstnanecké sběrové akce a účastnit se speciálních ekologických workshopů nebo seminářů,“ dodal.

Pekárna navíc ve spolupráci s REMA chystá rovněž výrobu malých krabiček na sběr vysloužilých baterií.

„Do krabičky se vejde zhruba padesát baterií, což odpovídá produkci jedné české domácnosti za rok,“ doplnil Šťastný s tím, že krabičku dostane každý zaměstnanec, bude si ji moci odnést domů a po naplnění ji přinese zpět do firmy. Ta prostřednictvím projektu Zelená firma zajistí následnou recyklaci baterií.