Téma „bezpečnost a cestovní ruch“ je součástí projektů v cestovním ruchu, který je financován z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a vzdělání lidí, kteří se pohybují ve službách spojených s cestovním ruchem v Praze, a to jak zaměstnanců, tak vlastníků firem a studentů. Po úvodních přípravách byly na počátku března zahájeny kurzy pořádané ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Českou centrálou cestovního ruchu, Asociací hotelů a restaurací ČR a Policie ČR. Velký důraz se klade na odbornou úroveň výuky a na použitou metodiku. Vzdělávací kurzy, jichž se mohou zúčastnit i studenti, probíhají částečně formou e-learningu. Všechna bezpečnostní témata jsou ušita na Prahu. Vyučují se techniky pro krizovou komunikaci, řeší se problematika dopravy z pohledu cestovního ruchu a bezpečnosti a podobně.

Součástí náplně jsou i nejvýznamnější turistické cíle a zajímavosti v Praze. Konzultuje se jejich poloha, dopravní dostupnost, kontaktní údaje a další. Pro zvýšení a doplnění kvalifikace jsou zařazena témata „základy angličtiny“ a „základy němčiny“ zaměřené právě na cestovní ruch.

Všechny jarní kurzy jsou obsazeny, ale máte možnost přihlásit se k podzimnímu běhu (říjen 2007), k dispozici je elektronický formulář na adrese www.bezpecnostvcr.kom ora.cz/prihlaska.php. Kurzy jsou bezplatné pro tyto skupiny: zájemci o podnikání v cestovním ruchu včetně studentů středních a vysokých škol; zaměstnanci státní a veřejné správy a profesní sdružení; podnikatelské subjekty se sídlem nebo pobočkou v Praze, které v uplynulých třech letech nečerpaly veřejnou finanční podporu přes 100 000 eur.

Absolventi těchto kurzů obdrží certifikát HK ČR, osvědčující stupeň dosažené kvalifikace na trhu práce. Více najdete na adrese www.vzdelavanivcr.cz.