Novela zákona zavedla od dubna 2019 například možnost storna nevýhodné směny do tří hodin od jejího provedení nebo zakázala uveřejňovat tzv. VIP kurzy.

Výše uvedeným společnostem již přitom byly za porušení zákona při výkonu směnárenské činnosti v minulosti uloženy pokuty, které dosahovaly 350 000 až 500 000 Kč. Protože však nevedly k nápravě, ČNB přikročila k odnětí povolení k činnosti směnárníka.

Ještě může zasáhnout soud

Prohřešky směnáren proti tuzemským spotřebitelům i turistům tak byly opakované, a ani předchozí kontroly a sankce nevedly k nápravě. Musely tak být použity výrazně tvrdší kroky zajišťující, že již nebudou poškozována práva tuzemských a ani cizozemských zákazníků při využívání směnárenských služeb, informoval server BankovniPoplatky.cz.

Bankovní rada ČNB potvrdila rozhodnutí v rámci rozkladu, který firmy podaly, na svém zasedání 23. ledna. Pravomocné rozhodnutí nabylo právní moci 3. února. Firmy se mohou ještě obrátit na správní soud.

Od roku 2010 odebrala Česká národní banka licenci celkem 23 provozovatelům směnáren.