Za sdružením stojí tři firmy s jedním majitelem: Sudop Praha, Sudop EU a Metroprojekt. Čtvrtým je společnost A69 – architekti, která zpracovala už předchozí architektonickou studii.

Vítězství sdružení vyplývá z údajů ve věstníku veřejných zakázek i podepsané smlouvy na profilu zadavatele. Do soutěže přišly celkem čtyři nabídky. Nabídka vítězného sdružení nebyla nejlevnější.

Sdružení Smích ON složené z firem AFRY CZ, Sagasta, Siebert + Talaš a Jakub Cigler architekti nabídlo kompletaci projektu za 128 milionů korun. Bylo ale vyřazeno. Odbor investora hlavního města Prahy, který soutěž organizoval, usoudil, že firma nesplnila podmínky, když nedodala originál bankovní záruky. S námitkami firma nakonec neuspěla ani u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Roli hrála i kvalifikace a zkušenost

Zakázka na smíchovský terminál patří svým rozsahem mezi největší projekční zakázky, které v Česku veřejní zadavatelé vypsali. Při posuzování hrála roli například i kvalifikace a zkušenost hlavního inženýra a hlavního architekta projektu.

Projektanti budou spolupracovat se Správou železnic, která chystá rekonstrukci samotné nádražní budovy; její zahájení odložila právě s odkazem na záměry města. Správa železnic chce na nádraží přenést své sídlo z Dlážděné ulice. Ministerstvo dopravy nedávno oznámilo, že na Smíchov chce přesunout svůj úřad i Ředitelství silnic a dálnic.

Na Smíchově budou cestující moci na jednom terminálu využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti s jedním tisícem míst. Vybraný generální projektant má zajistit i dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládané náklady jsou 4,5 miliardy korun.