Navíc nemusejí mít všeobecně nejlepší image, mohou dokonce patřit z pohledu spotřebitelů ke sběratelům negativních „nej“. Ve stovce nejvýznamnějších domácích firem, a nejinak tomu bylo letos, se například umísťuje pravidelně pražská jednička ČEZ, která mezi spotřebiteli včetně drobných podnikatelů sympatie zrovna nebudí. Stačí pohled na účet za elektřinu.

Mezi stovkou nejvýznamnějších domácích firem je řada dalších, které jsou čistě pražské a nebo hlavní město zvolily za své sídlo. Do špičkové stovky se dostala například Pražská energetika, Pražská plynárenská, Fakultní nemocnice Motol či výrobce léků Zentiva. Letošní již 13. ročník žebříčku 100 nejvýznamnějších firem v ČR, který v těchto dnech zveřejnilo Sdružení Czech Top 100, vyhrála už po 10. společnost Škoda Auto s tržbami 203 miliardy korun.

V závěsu za ní se umístil s takřka 160 miliardami tržeb ČEZ, třetí místo zaujal Unipetrol, který dosáhl v tržbách téměř 95 miliard korun. „Žebříček každým rokem odráží aktuální situaci na českém trhu. Letos obhájili tři nejsilnější hráči na českém trhu svými ekonomickými výsledky pozice dosažené v předchozím roce,“ uvedl předseda Sdružení Czech Top 100 Jan Struž. Mezi stovkou špičkových firem sídlících v hlavním městě se ocitli také velcí zaměstnavatelé, například České dráhy, které jsou v Česku vůbec největším zaměstnavatelem – mají 58 850 zaměstnanců. Za nimi je Česká pošta s téměř 40 tisíci zaměstnanců, třetí místo zaujímá ČEZ s 31 tisíci pracovníky.

Přes tato vysoká čísla ve srovnání s malými a středními podniky velké firmy nemají na zaměstnanosti vysoký podíl. Stovka nejvýznamnějších domácích firem se podílí na celkové zaměstnanosti v Česku pouze deseti procenty. Malé či střední firmy zaměstnávají kolem 65 procent práceschopného obyvatelstva.

V rámci Top 100 se ovšem udělují také další ceny, kde kritériem nejsou pouze tržby, na něž se zaměřuje hlavní žebříček. Jednou z nich je ocenění Dynamická firma roku, kterou uděluje Česká pojišťovna. Vyhodnocení zpracovává pražskáVŠ ekonomická.

„Při hodnocení se užívá několika sledovaných údajů – kromě velikosti tržeb je to také počet zaměstnanců, vytvořená přidaná hodnota a produktivita práce. Všechny tyto ukazatele se sledují v čtyřleté časové řadě, porovnávají se jejich meziroční nárůsty. To umožňuje velmi kvalifikovaně posoudit dlouhodobý dynamický vývoj firmy,“ vysvětlil rektor VŠ ekonomické v Praze Richard Hindls. Nejdynamičtěji rostoucí firmou se letos stala Conopo Phillips Czech Republik. V oblasti bankovních služeb pro firemní klientelu ocenění „MasterCard Firemní banka roku“ získala již po druhé Komerční banka. „O vítězi rozhodla porota složená z více než 150 finančních ředitelů nejvýznamnějších firem České republiky.

Pro firmy je ocenění vítaným kompasem pro orientaci na bankovním trhu, jednotlivým bankám pak přináší cennou zpětnou vazbu,“ komentoval generální ředitel společnosti MasterCard Europe pro ČR a Slovensko Ján Čarný.