S Marií Horskou, vedoucí marketingu, jsme si tedy popovídali o tom, co KOPOS Kolín vyrábí a jak je zodpovědný nejen vůči svým zaměstnancům, ale třeba také životnímu prostředí. A také o tom, jak a proč přispívá na charitu.

A ještě jedna perlička: původně na místě továrny měla stát výrobna cukrovinek. Řekli byste to?

KOPOS je známá kolínská firma. Co se tu ale vlastně vyrábí?

Vyrábíme elektroinstalační úložný materiál. To znamená, že se do něho ukládá vedení elektrické energie. Výrobky často bývají zasekané ve zdi, nebo uložené v zemi a na dokončené stavbě nebo v domě pak nejsou vidět. Vyrábíme tady elektroinstalační krabice, parapetní kanály, trubky a kabelové nosné systémy. Jedná se o stavební výrobky.

Máte vůbec v blízkém okolí konkurenci?

Jsou tu menší firmy, které vyrábějí třeba jeden segment, ale KOPOS je v Čechách jedna z největších firem, jiná firma této velikosti není. Konkurenci tvoří i zahraniční dodavatelé, ale ti nás inspirují ještě k lepším výkonům.

V souvislosti se stavebnictvím se hovoří o krizi, která trvá už od roku 2009. Jak to pociťujete vy?

Krize ve stavebnictví začala v roce 2008. U nás se projevila o rok později díky dříve rozpracovaným stavbám. Nastal nám pokles poptávky a výroby, snížily se obraty, krizi cítíme dodnes. Přitom roky 2007 a 2008 byly obchodně velmi úspěšné.

Nepomáhá ani výstavba továren v průmyslové zóně v Kolíně?

Továren obecně vzniká hodně málo. Mapovali jsme si reference, kam jsme dodávali naše výrobky. Nejvíce se stavějí budovy občanské vybavenosti, administrativní centra, nákupní střediska. Průmyslových nebo zemědělských staveb se stavělo minimálně. Ještě se hodně investuje do infrastruktury. Situace je podobná v celé Evropě, máme třináct dceřiných společností, reference dostáváme i z jiných zemí.

Přesto podporujete charitu, pomohli jste například získat prostředky pro léčbu postiženého chlapce z Kolínska. Proč jste se rozhodli pro takovou pomoc?

Sociální cítění ve firmě je znatelné, protože máme českého majitele. Kopos je jedna z mála českých firem, ve které zůstal český kapitál a nepronikl zahraniční. Lidé se často obraceli a obracejí s žádostí o pomoc. Pokud továrna mohla, tak pomohla. Častěji ale pomáháme nikoliv formou hotovosti, ale naturálií.

Co tím ve vašem případě myslíte?

Darujeme výrobky, které tu zhotovujeme. Organizace mohou získat materiál pro opravu nebo zavedení elektroinstalace ve své klubovně nebo zařízení. Za poslední dva roky to byly určitě desítky případů, obrací se na nás poměrně dost lidí.

Můžete zmínit některé případy, kdy jste pomohli?

Darovali jsme materiál na přestavbu dětského tábora Jitřenka Bučovice, pro opravu budovy tábora T.K. Oregon vyplavené v červnu povodní, nebo výrobky na přestavbu klubovny občanského sdružení Cesta životem bez bariér v Paběnicích. Sponzorujeme i školy, dáváme jim buď materiál na elektrické rozvody při vytváření nových učeben, nebo speciální panely se vzorky našich výrobků, které využívají při výuce. Výukovými panely jsme vybavili tady v Kolíně například SOŠ informatiky a spojů, SOŠ stavební, v Kutné Hoře průmyslovku a mnoho dalších odborných škol a učilišť z celé republiky. Školám rovněž umožňujeme exkurze do výroby.

Říká se, že učňů a řemeslníků je málo. Je to problém sehnat třeba schopného elektrikáře?

Elektrikáři ještě vcelku jsou. Problematické je sehnat nástrojaře, tento učební obor se otevírá málo. Máme vlastní nástrojárnu, víceméně si všechny nástroje do výroby děláme sami na základě výkresů z oddělení konstrukce. Tam vznikají nejen výkresy nových výrobků, ale i formy, ve kterých se nové výrobky lisují . Tyto formy nebo hlavice pro vytlačované výrobky musejí vyrobit nástrojaři.

Máte velkou fluktuaci zaměstnanců, nebo ve firmě zůstávají?

Fluktuace není velká. Zaměstnavatel se o své lidi stará. Pokud jde o sociální program, dělá se tu pro lidi tolik, že byste něco podobného jinde těžko hledali. Třeba při životních a pracovních výročích u nás zaměstnanci dostávají odměny, což mnohé společnosti již málokdy provádějí. Přispíváme na dětskou rekreaci, dáváme vstupenky na kulturní akce, organizujeme firemní večírky, sportovní odpoledne a další. Jako zajímavost bych třeba uvedla, že Mikulášská nadílka pro děti bývá tradičně zakončena výlovem kaprů dovezených do místní nádrže. Před Vánoci dostane tradičně kapra každý zaměstnanec. Dostáváme příspěvek na stravování, příspěvek na důchodové připojištění, třináctý plat vyplácený ve dvou termínech před dovolenou a před Vánoci.

V továrnách bývá velkým problémem dopad na životní prostředí. Jak jste zodpovědní vůči tomu?

Je to asi čtyři nebo pět let, co jsme odstraňovali ekologickou zátěž, kdy tu byly nádoby s transformátorovým olejem. Dále máme certifikaci ISO 9001 a 14000, tedy certifikaci kvality a environmentálního managementu. ISO je certifikace, kterou firma získá, až když ji zhodnotí nezávislá organizace. Měřítka jsou pro všechny firmy stejná, je tam spousta kritérií. Pokud někdo tento certifikát získá, pak to je známka určité kvality.

Co třeba bezpečí v továrně? To asi nebude také jednoduché…

Přijali jsme zásady bezpečného podniku, dodržujeme standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Máme zpracované směrnice pro každou činnost, jak se chránit při práci, jaké pomůcky používat, například sluchátka či špunty v hlučném provozu a podobně. Čtyřikrát jsme získali titul Bezpečný podnik. Dokonce jsme vyhráli soutěž o Zdravé pracoviště, když jsme se přihlásili s projektem evidence lékařských prohlídek.

Co tím rozumíme?

Zaměstnáváme přes 200 lidí v dělnických profesích, evidenci jejich preventivních lékařských prohlídek lze těžko sledovat ručně. Kolega zpracoval program, který na jejich expiraci upozorňuje automaticky.

Jaká je historie firmy?

Nový majitel firmu zprivatizoval v roce 1994, vzniklo s.r.o., za dva roky později byla vytvořena akciová společnost. Výroba elektroinstalačního úložného materiálu tu kontinuálně existuje od roku 1926, od doby vzniku továrny, kdy se tu začaly vyrábět výrobky nutné pro elektrifikaci. Vyráběly se tu plášťové „bergmanovy" trubky a pancéřové ocelové trubky spolu s příslušenstvím. Sortiment se během let postupně rozšiřoval o výrobky z bakelitu a plastů. Během vývoje firmy se měnili majitelé i názvy podniku, ale elektroinstalační zaměření výroby zůstávalo stejné.

KOPOS Kolín
close Logo zoom_in - KOPOS Kolín vyrábí elektroinstalační úložný materiál. To znamená, že se do něho ukládá vedení elektrické energie.
- Firma má vlastní nástrojárnu, víceméně si všechny nástroje do výroby vyrábí sama na základě výkresů z oddělení konstrukce.
- Vedení společnosti přispívá na dětskou rekreaci, dává vstupenky na kulturní akce, organizuje firemní večírky a sportovní odpoledne.
- Je držitelem certifikace ISO 9001 a 14000, tedy certifikace kvality a environmentálního managementu.