Celá Evropa by měla mít moderní on-line veřejné služby umožňující přístup k veřejné správě (e-government), ke vzdělávání (e-learning), ke službám péče o zdraví (e-health service) a dynamické prostředí pro podnikání a elektronický obchod (e-business). Z toho důvodubylspuštěnprogram, jenž by měl zajistit naplnění těchto představ. Měl by vzniknout prostor s vysokorychlostním internetem jako bezpečná komunikačníinfrastruktura s cenami schopnými konkurence. Každý členský stát unie má za úkol zpracovat vlastní „Strategii vysokorychlostního přístupu k internetu“

. Od roku 1986 řeší v rámci EU implementaci praktické podoby internetové revoluce do společnosti sdružení Eurocities, do kterého je zapojeno 30 zemí a 130 hlavních evropských měst, tedy i Praha. Na podporu tohoto programu lze čerpat prostředky v rámciEUi tuzemských veřejných rozpočtůnaobdobí 2007 – 2013.

V roce 2005 česká vláda určila strategii, na jejímž základu byly uvolněny strukturální fondy EU a část těchto fondů byla rozhodnutím Broadbandové komise při bývalém ministerstvu informatiky alokována městům a obcím na její naplnění. První etapa projektů proběhla v druhé polovině roku 2005 a v průběhu minulého roku. Po parlamentních volbách však bylo vypisování těchto zakázek víceméně pozastaveno.

„Komunitní síť už docela dobře funguje například v Ostravě,“ říká Jaroslav Winter, zakladatel akce Březen – měsíc internetu a specialista na tuto oblast komunikace. „Lidé se tam již mohou přes internet i telefonicky objednat k různým agendám. Přináší to úsporu času i nervů,“ dodává.

Výhody komunitních sítí jsou nesporné. Umožňují přístup k novým službám, distančnímu vzdělávání, práci z domova atd., a také slibují levnější využívání klasických telekomunikačních služeb. Pochopitelně je budování lokálních širokopásmových sítí i určitým politickým problémem v dané lokalitě, protože tyto aktivity jsou vlastně v rozporu se zájmy existujících poskytovatelů internetových služeb, jejichž ochrana je z velké míry oprávněná. Na druhou stranu je ale tento trend správný a optimální řešení, které bude pro všechny strany přijatelné, je nezbytné najít.