„Dvacátého prosince jsme podepsali kupní smlouvu na 100 procent akcií společnosti Nemocnice Říčany, která nabude účinnosti 1. ledna 2018, kdy se skupina AGEL stane faktickým vlastníkem nemocnice,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Milan Leckéši.

Nemocnice v Říčanech je menší zdravotnické zařízení s lůžkovou internou, jednodenní chirurgií a následnou rehabilitační péčí. Dále poskytuje řadu ambulantních ošetření v obecných i specializovaných lékařských oborech. Součástí nemocnice je digitalizované RTG pracoviště a nové oddělení klinické biochemie a hematologie.

„Rozšíření skupiny AGEL o Nemocnici Říčany, která bude již naší dvanáctou v Česku, zapadá do deklarované strategie postupného rozvoje. Dominantní postavení má naše skupina v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, nová nemocnice je naší druhou v Čechách. V Říčanech chceme, podobně jako v Lounech, které jsme získali vloni, rozvíjet dosavadní obory. Naším dlouhodobým cílem je péči v tomto zdravotnickém zařízení nejen zkvalitňovat, ale také rozšiřovat,“ doplnil MUDr. Milan Leckéši.

V České republice provozuje AGEL k dnešnímu dni 11 nemocnic, síť poliklinik, lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku, kde v současnosti provozuje devět nemocnic, specializovanou nemocnici AGEL Clinic v Bratislavě a další zařízení. Vloni bylo ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL v České a Slovenské republice ambulantně ošetřeno téměř 2,5 miliónu osob, hospitalizováno zhruba 170 tisíc pacientů a narodilo se zde přes 10 tisíc dětí.