Kromě vlaků do Karlína uvažuje Praha 8 i o obnově zastávky U Kříže v Libni při ulicích Kandertova a Zenklova. Podle radního pro dopravu městské části Tomáše Slabihoudka (Spojené síly pro Prahu) panují ohledně vybudování zastávky Karlín komplikace kvůli vysokým nákladům kolem 900 milionů korun.

„Reálnější se v tuto chvíli jeví zbudovat zastávku U Kříže, která má investiční náklady do 100 milionů korun. Praha 8 v tuto chvíli nemá finanční prostředky na pokračování náročné projektové přípravy,“ uvedl Slabihoudek s tím, že na přípravě spolupracuje s magistrátem. 

Cílem je snížit počet aut projíždějících Libní a Karlínem

Železniční zastávka byla zřízena na původní dvoukolejné neelektrifikované trati v roce 1899. Vlaky jezdící směrem do Kolína a České Třebové zde stavěly až do roku 1957. Na nástupiště se přicházelo z ulice Pernerovy prolukou mezi domy nedaleko Žižkovského tunelu.

Na straně směrem ku Praze byl strážní domek s přístavkem. Na straně od Prahy krytá dřevěná veranda. Na místě je dodnes patrné torzo železného zábradlí, zarostlé nástupiště, některé z trakčních stožárů z elektrizace trati roku 1928 a zarostlé přístupové schodiště z ulice Pernerova, které je však nedostupné na soukromém pozemku.