Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33 800 000 Kč. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdělení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2 250 000 Kč. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

Divadlo pro všechny

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. V Praze 6 až 10 se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Seniorské divadlo RoSa, Terapie speciálním přístrojem WalkAide, Den stromů v Toulcově dvoře a Žijeme outdoorovými sporty. Tak jako Vy.

Prvním představeným uchazečem je Centrum RoSa s projektem Seniorské divadlo RoSa (Romantická Satira). Tento spolek organizuje již 3. ročník třídenního Festivalu seniorských divadel „Divadelní lázně”. Ten se koná vždy začátkem listopadu a na programu má divadelní představení, hudební a taneční vystoupení, písňový recitál, autorské čtení, recitace básní a v neposlední řadě i besedy s divadelními tvůrci.

Festival propojuje seniorské spolky a organizace, divadelní amatéry i profesionály, zdravé i hendikepované, seniory i juniory. „Podstatným záměrem celého projektu je podpora a sociální integrace seniorů jednak prostřednictvím spolupráce se školami, divadly a dobročinnými spolky a jednak otevřenými dveřmi pro širší veřejnost,“ říká Petra Kubištová z Centra Rosa.

Lidé rozhodnou

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz. Přispět je možné až do 2. července.

Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 000 Kč. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 672 791 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 922 791 Kč. Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.