Až do 18. století byly ryby důležitou součástí jídelníčku obyvatel českých zemí, sloužily totiž jako náhrada masa ve dnech půstu. V Praze tak existovalo rovnou několik rybích trhů.

Z herinkové boudy ve skladiště kočárů

Ty největší bývaly na Staroměstském a Malostranském náměstí. Karel IV. udělil právo prodávat ryby také Novému Městu. Trh se konal na Karlově náměstí v Dlouhé boudě, kde byly sklady ryb „tůnních“, tedy sladkovodních, i „slaných“. Bouda na Karlově náměstí stála až do roku 1863, už dávno ale nesloužila svému účelu. Císař Josef II. totiž dovoz ryb zakázal a budova se tak změnila v úschovnu kočárů. I dávno poté se jí však říkalo „herinková bouda“.

V nádobách šplíchají se kapři

V 18. století vznikl rybí trh v Josefské ulici na Malé Straně a na Starém Městě se konal ve Šlachtatské ulici poblíž kostela sv. Jakuba, která byla roku 1870 přejmenována na Rybnou. Později přibyla i další místa, třeba na břehu Vltavy pod klášterem křižovníků. Ryby se tu prodávaly v pátky a příležitostné další dny, kdy se měl držet půst.

České řeky včetně Vltavy se rybami jen hemžily, a ty byly proto jídlem levným a zvlášť mezi chudými lidmi oblíbeným. Časopis Květy v roce 1870 informoval: „Tržiště se před Vánoci naplní vanami, položenými na podstavcích, sudy, veženými na vozejcích, a ve všech nádobách šplíchají se vltavští kapři, ouhořové, štiky aj.“

Pro rybu jedině k Vaňhovi

Hotové rybí impérium vybudoval za první republiky Jindřich Vaňha. Pocházel ze starobylé rodiny, která je doložená už v 15. století v Holešovicích, kde vlastnila sádky a přívozy. Tradice se držel i Jindřich. Při svých cestách po Anglii, Irsku, Francii, Alžíru a Kanadě zkoumal všelijaké způsoby chovu, úprav i využití ryb a v roce 1916 si založil první rybí restauraci ve Stromovce. Jeho nejznámější podnik vznikl o něco později v pasáži na Václavském náměstí.

Bývaly tu i dvě velké nádrže. V jedné nabízel pan Vaňha sladkovodní ryby, v druhé nejrůznější mořské živočichy včetně chobotnic, langust, žraloků, ježků, krevet a sépií. Právě sem chodila většina Pražanů pro vánoční rybu. Chudší lidé pro obligátního kapra, ti movitější měli údajně radši žraloky. Podnik přežil i znárodnění a existoval až do roku 1990.