Na podporu žen pořádá nezisková organizace Business & Professional Women akci s názvem Equal Pay Day, která se uskuteční 17. a 18. dubna v Clarion Congress Hotel Prague.

Zájemci se na ní mohou nechat inspirovat silnými životními i profesními příběhy, osobitými setkáními, praktickými radami a využít vzájemné podpory, aby se rozdíl v platech mužů a žen rychle snižoval. Právě 17. března se spustí registrace k šedesáti ženám z českého byznysu. Jsou to mentorky, které akci zdarma podporují.

Česká republika je v Evropě na posledních příčkách v rovnosti platů mužů a žen, a proto se Equal Pay Day týká i tuzemska.

„Když jsme v roce 2010 pořádaly první ročník této akce, byl rozdíl v platech mezi muži a ženami 26,2 procent. Za necelých šest let tedy klesl o pět procent. Naším cílem je, aby se tento rozdíl stále zmenšoval a ženy se staly ekonomicky nezávislými," uvedla Lenka Šťastná, prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women.

Přitom zásada rovného odměňování je už od roku 1957 součástí Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, takzvaná Římská smlouva, přesto mzdové rozdíly založené na základě pohlaví existují. Mzdové rozdíly jsou důsledkem horizontální i vertikální segregace na trhu práce a genderových stereotypů.

Na rovnost v odměňování se zapomíná

Odborníci upozorňují, že je potřeba si uvědomit, že ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. Na rovnost v odměňování za jejich práci se ale stále jaksi takzvaně zapomíná.

Přitom odstranění rozdílů v odměňování přinese prospěch i jejich zaměstnancům, a tím i celé společnosti, protože ženy budou mít kromě nové motivace i možnost lépe zúročit své schopnosti a znalosti.

„Mezi typickými výplatami mužů a žen - vyjádřenými mzdovými mediány za celou ekonomiku - je rozdíl 15,5 procenta. Tyto rozdíly jsou takřka nepozorovatelné u nejnižších výdělků v oblasti kolem minimální mzdy. S vyšší mzdou ale rychle rostou," řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí z Českého statistického úřadu.

„26 procent žen pobírá mzdy nižší než dvě třetiny celkového mediánu, což je mezinárodně uznávaná hranice nízkého výdělku. U mužů je to pouze 15 procent. Největší rozdíly ve výdělcích u obou pohlaví můžeme zaznamenat u nejvyšších výdělků, kde pouze jedno procento žen vydělává víc než 73 tisíc hrubého, u mužů je to však 3,25 procent podle dat roku 2013," dodal Holý.

Mateřství může přerušit kariéru

„Rozdíl v průměrném platu mužů a žen v České republice vykazuje vysokých hodnot v neprospěch žen, přičemž ani vyšší vzdělání ženám nezaručí vyrovnání této situace. Největší rozdíl je ve věku 35 až 44 let. Celých 29,2 procent," doplnila Šťastná.

„Signifikantní je odlišnost, jak působí faktor věku na mzdovou úroveň. V souvislosti s přerušením kariéry, tedy odchodem žen na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou se propadá mediánová mzda u žen po třicítce. U většiny mužů naopak k žádnému přerušení kariéry nedochází. Plynule postupují po kariérním žebříčku a získávají tak výhodu, kterou ženy po návratu do práce už nikdy nedoženou," uvedl Holý.

Akce Equal Pay Day má za cíl vyvolat celospolečenskou diskusi a upozornit na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování a pozitivně motivovat ženy k jejich dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji. Equal Pay Day boří mýty o neexistenci úspěšných žen, o ženské rivalitě a neochotě předávat své zkušenosti a postřehy.

V roli mentorek se představí šedesát žen, které obstály v tvrdé konkurenci trhu práce a staly se špičkami svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytly svůj čas a znalosti a ztotožnily se tak s myšlenkou podpory žen.

Přijede také eurokomisařka

Na akci vystoupí například Věra Jourová, česká politička, podnikatelka a právnička, která od listopadu 2014 působí jako komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově evropské komisi. Se svým inspirujícím příběhem vystoupí Shigeri Takamatsu, marketingová ředitelka v Cartieru, která jako světově úspěšná manažerka vyřešila známé dilema rodina a kariéra.

Mezi mentorkami se objeví takové osobnosti, jako Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku v Plzeňském Prazdroji, Veronika Brázdilová, generální ředitelka Xerox Czech Republic, Monika Fenyková, generální ředitelka Yventech nebo Lenka Hejduková, partnerka Havel a Holásek a mnohé další.

Akce je určena pro všechny ženy, které mají zájem rozvíjet svůj profesní, ale i osobní potenciál.

Equal Pay DayV dnešní době musí ženy zastoupit ženskou (a často i mužskou roli) s plným nasazením. Očekává se od nich, že budou stále plné energie, oplývat úsměvy, budou skvělé matky a zároveň si budovat kariéru. Očekává se to stejné i od mužů? A pokud ano, děje se to za stejných podmínek?

Změnit to může každá žena na 6. ročníku Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů, který se koná ve dnech 17. a 18. dubna v Clarion Congress Hotel Prague. Zájemkyně se můžou nechat inspirovat silnými životními i profesními příběhy, osobitými setkáními a v neposlední řadě i praktickými radami.