Rekonstrukce radnice ze sedmdesátých let minulého století by měla být zahájena koncem roku 2021. V současnosti městská část podala žádost o územní a stavební povolení. Vizualizace budovy i jejího interiéru jsou ale k dispozici už dnes. Podoba okolí radnice vzejde z veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, která bude vypsána do poloviny příštího roku.

Radnice chce do projektu zapojit také veřejnost. Od pondělí 14. září. bude před nákupním centrem Eden zřízen venkovní plánovací kontejner, kde se občané nejen seznámí s podrobnostmi rekonstrukce, ale také sem budou moci přicházet se svými podněty na využití Nového Edenu, tedy území kolem radnice, které bude zasahovat až ke kulturnímu domu Eden, již patnáct let zavřenému.

Zásadní budou i podněty obyvatel

„Kulturní dům Eden společně s okolím přilehlého sídliště Vlasta, lze považovat za lokální centrum Vršovic, což podtrhuje jeho význam v urbanistické struktuře nejen Vršovic, ale celé městské části. Proto je vhodné navrženou formou veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, vypsané ve spolupráci s Českou komorou architektů, nalézt novou podobu tohoto významného místa spolu se zachováním potřebné prostupnosti územím. Cílem je mimo jiné komplexní řešení všech vztahů a vazeb v území a vytvoření co nejpříjemnějšího místa pro život,“ řekl místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS) a dodává: „Zároveň pro nás samozřejmě budou zásadní i podněty samotných obyvatel. Na ně se těšíme v našem plánovacím kontejneru.“

Zdroj: MČ Praha 10

Přeměna radniční budovy je největší investiční akcí v historii městské části. Očekávané náklady jsou 915 milionů korun, z toho přibližně 200 milionů by měly pokrýt dotace z Operačního programu životní prostředí na snížení energetické náročnosti objektu. Městská část zároveň požádala hlavní město Praha o finanční výpomoc ve výši 500 milionů, žádost bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Stěhování do nového je v plánu v roce 2024

Program plánovacího kontejneru Nový Eden.Zdroj: MČ Praha 10„Navázali jsme na naše předchůdce, prověřili a dotáhli výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a vybrali dodavatele. Nyní se projekt řeší jak po stránce technické a povolovací, je již podána žádost o společné územní a stavební povolení, tak i po stránce architektonické a užitné. Ta má pomocí zpracovaných exteriérových a interiérových vizualizací přiblížit budoucím uživatelům kvalitu navrhovaného prostředí. Občané se mohou těšit na moderní, energeticky úspornou budovu, se vstupní lobby či multifunkčním zastupitelským sálem, kde se budou moci konat veřejná setkání a další akce. V rámci projektu je však myšleno i na detaily - na své si dokonce přijdou i milovníci umění, neboť nebude chybět ani prostor pro expozice,“ sdělil místostarosta Martin Sekal (ODS), který má v gesci mj. právě rekonstrukci radnice.

Ta odstartuje na konci příštího roku, od jehož poloviny bude probíhat stěhování zaměstnanců úřadu do náhradních prostor. Návrat zpět, do zrekonstruované budovy, je v plánu v druhé polovině roku 2024.

„Chápu radnici jako místo pro setkávání občanů s politiky a úředníky. Chceme, aby takový prostor byl moderní a příjemný. A aby takové bylo i jeho nejbližší okolí. Lidé by mohli návštěvu úřadu spojit například s posezením na terase, kde by měla být kavárna, nebo si oddychnout na lavičce v zeleni před radnicí,“ uzavřela starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA).