Jde o první ze série uzavírek ulice Prvního pluku. Od soboty 20. dubna probíhá rozebírání klenby, u které se proti původním předpokladům také ukázalo, že je v havarijním stavu. Po jejím snesení bude komunikace průjezdná opět jedním směrem, jako doposud. Podzemní parkoviště u IBC bude v době uzávěry v provozu.

Další fází by mělo být úplné uzavření ulice Prvního pluku pro veškerý provoz od 4. do 10. května mezi vjezdem do Autobusového nádraží Florenc a Křižíkovou ulicí, vč ulice Malého a chodníků v oblasti. Důvodem bude osazení nové ocelové konstrukce mostu a související práce na jejím upevnění k opěrám.

Mosty se vrátí zpět

Objízdné trasy budou opět vedeny ulicemi Pernerova, Vítkova, Křižíkova, Sokolovská, Rohanské nábřeží. Dopravní podnik změny v MHD zveřejní na svém informačním portálu. V souvislosti s touto uzavírkou plánuje stavba opravit i propadlé dlážděné povrchy v ulicích Malého a Prvního pluku, aby po opětovném otevření zmizela poškozená propadlá místa, která všem znepříjemňují život, hlavně při deštích. Komplexní oprava povrchů komunikací po stavbě je plánována na II. pololetí roku 2020.

Posledním velkým omezením bude uzavření Křižíkovy ulice v době školních prázdnin. Od 5. do 14. července bude uzavřena pro veškerý provoz v prostoru od Hudebního divadla Karlín po bývalá kasárna v místě křížení s Negrelliho viaduktem.

V tomto čase dojde k vybudování ochranné konstrukce nad vozovkou a vložení ocelových nosníků nového mostu. Horní část mostu bude následně zabetonována. Také v této oblasti budou dále uzavírány střídavě chodníky pro dokončování stavebních prací.