Jeho hlavním posláním je projektové poradenství zejména pro malé a střední podniky – to znamená konzultace při přípravě podnikatelských projektů ucházejících se o získání dotací z veřejných zdrojů, zejména z programů spolufinancovaných strukturálními fondy. Prostřednictvím střediska, které vzniklo za podpory Evropského sociálního fondu, lze dále získat konzultace ve specifických oborech a oblastech například energetiky, udržitelného rozvoje, programového seskupení firem (klastrů), vytváření sítí firem.

Prostřednictvím střediska je možné získat ovšem mnohem bohatší paletu informací. Poskytuje kromě jiného také poradenství o možnostech dalšího vzdělávání informace o školicích programech, kurzech a seminářích Českého svazu vědeckotechnických společností, informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí v České republice a v zemích Evropské unie. A komu pražské centrum slouží?

Jeho smyslem je hlavně pomáhat majitelům, jednatelům, managementu, ale také zaměstnancům malých a středních podniků, které sídlí v hlavním městě Praze. Pomoc a radu tady ovšem naleznou rovněž samostatně výdělečně činné osoby – například řemeslníci, obchodníci, individuální poskytovatelé služeb apod.

Projekt vznikl s cílem poskytnout členským organizacím ČSVTS a malým a středním podnikům a živnostníkům v Praze informace a vědomosti, které usnadní jejich zapojení do národních rozvojových programů a do programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, a tím přispějí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

I drobní podnikatelé a živnostníci totiž mají šanci získat podporu z unie a zapojit se do jejích programů, případně rozšířit své podnikání do některé ze zemí unie. Často však potřebují poradit, jak nejlépe na to, aby se ve spleti unijních i domácích předpisů orientovali, aby se v ní neztratili. A kde podnikatelé středisko najdou?

Jeho kancelář sídlí v administrativním objektu ve Velflíkově ulici v Praze 6 a je otevřená třikrát týdně: v pondělí odpoledne, ve středu od osmi do sedmnácti hodin a ve čtvrtek dopoledne od osmi do třinácti hodin. Zájemci o pomoc se ovšem mohou s pracovníky střediska dohodnout a objednat si schůzku i v jiném termínu.

Zejména pro drobné podnikatele je jistě zajímavá i skutečnost, že poradenské a informační služby tu odborníci poskytují bezplatně, neboť se hradí dílem ze strukturálních fondů a dílem ze státního rozpočtu.

Návštěvu lze sjednat na tel.: 242 486 987. Žádost o informaci, radu či konzultaci je možné zaslat e-mailem na adresusip-csvts@centrum.cz.