Bezplatné zviditelnění získají organizace z nejrůznějších oborů činnosti, jako je pomoc dětem s kombinovaným postižením, nevidomým, ženám po rakovině prsu, lidem s mentálním postižením, i projekty na podporu životního prostředí či kulturních památek.

Seznam podpořených organizací a projektů
Česká Alzheimerovská společnost

Charita ČR

Green Doors

Nadace Bátor Tábor

Český svaz ochránců přírody

Nadace Leontinka

Horní hrad

FOSA

Mamma Help

Společnost Duha

Anabel

Alfa Human Service

Klub nemocných cystickou fibrozou

EDA

Cesta domů

SOS dětské vesničky

UNICEF

„Hodně jsme pomohli třeba Dobrému andělu. Teď jsme se rozhodli postavit podporu na pevný základ,“ uvedl Marek Pavlas, prezident SPVR. Nájemci billboardů zdarma byli vybráni ze šesti desítek přihlášek na základě grantového řízení. „Touto cestou budou moci ukázat, kolik dobrého dělají,“ dodal Pavlas.

„Je výborné, že neziskové organizace mohou dosáhnout na podporu formou venkovní reklamy, která je pro ně často nedostupná. Věříme, že projekt dokáže pomoci celému neziskovému sektoru,“ prohlásila Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost, která výběr podpořených organizací zajistila.

Hlavním cílem platformy je prosazování etického přístupu v řízení firem, a to jak k vlastním zákazníkům a zaměstnancům, tak k životnímu prostředí a celé společnosti. Mezi její nejznámější projekty patří například Národní potravinová sbírka.

„Naše činnost je z více než poloviny financována ze soukromých darů. Děkujeme za možnost prezentovat zdarma naši kampaň „Ztracené dětství“ na billboardech,“ řekla Jana Pěchová z organizace SOS Dětské vesničky, která patří mezi vybrané. Slovy chvály a plány na nové reklamní kampaně nešetřily ani představitelé ostatních podpořených neziskovek.

„Věříme, že nám účast v projektu Reklama pomáhá pomůže v tom, že si více lidí z okolí člověka nemocného anorexií nebo bulimií začne všímat, že něco není v pořádku. Že budou vědět, kam zavolat a kde hledat pomoc. Že se tak zvýší počet lidí, kteří budou vědět, že z poruchy příjmu potravy se lze léčit, nikdo nikoho za nic neodsoudí a že se lze vyléčit. Chce to však odbornou pomoc. A tu my nabízíme.“

SPVR je oborová organizace sdružující a zastupující zájmy provozovatelů venkovních reklamních ploch. Zastupuje členy s téměř dvoutřetinovým podílem na trhu.  Projekty a organizace, jejichž činnost přispívá ke zlepšení společnosti, podporuje dlouhodobě. Jeho členové dávají ročně 180 milionů korun na podporu kultury, sportu, samosprávy, nadací a charitativních projektů buď formou přímých peněžních darů, nebo právě poskytnutím reklamní plochy na billboardech.